Adviesraad van Schoolleiders

De Adviesraad van Schoolleiders (AS) adviseert het bestuur van de VO-raad proactief en reactief over de concrete consequenties van beleidskeuzes op schoolniveau.

De positionering van de schoolleiding binnen de school is een taak van besturen en schoolleiders. De positionering binnen de sector ligt bij de VO-raad. Wij blijven ons inzetten om de stem van schoolleiders krachtiger te laten doorklinken en hun positie steviger te verankeren. Schoolleiders kunnen vanuit een onafhankelijke positie het strategisch beleid van onze eigen vereniging mede vormgeven. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurders, zowel op het terrein van professionalisering en onderwijskwaliteit als arbeidsvoorwaarden. 

De Adviesraad van Schoolleiders (AS) adviseert het bestuur van de VO-raad proactief en reactief over de concrete consequenties van beleidskeuzes op schoolniveau en doet verslag via het Nieuwsoverzicht schoolleiders. 

Nieuwsoverzicht schoolleiders

Het 'Nieuwsoverzicht schoolleiders' bevat de belangrijkste informatie uit de vergaderingen van de AS en (nieuw!) andere voor schoolleiders relevante informatie, afkomstig van onder andere het Netwerk van Schoolleiders (NvS) en de VO-academie. In het overzicht vindt u zo alle relevante berichten over de beroepsgroep schoolleiders en hoe deze zich ontwikkelt, bij elkaar. Het overzicht verschijnt 5 à 6 keer per jaar, onderaan deze pagina kunt u eerdere edities teruglezen.

 

Leden AS

De regiobesturen kiezen hun eigen afvaardiging van twee leden in de Adviesraad Schoolleiders. Voorzitter van de adviesraad is Karin Wouters van het Christelijk Lyceum Veenendaal. 

> Lees hier het interview met Karin Wouters!

 

Leden regio 1: Noordwest

 


Leden regio 2: West


Leden regio 3: Zuidwest

  • Carin Gabriels, afdelingsleider mavo, havo, vwo, leerjaar 3 t/m 6, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee
    c.gabriels@pontes.nl

  • Jan Vons, directeur onderwijs en kwaliteitszorg VO-Zeeuwsvlaanderen, Terneuzen
    vns@vozeeuwsvlaanderen.nl


Leden regio 4: Noord


Leden regio 5: Oost


Leden regio 6: Zuid


Leden regio 7: midden

 

Leden regio 8: Amsterdam