Vergaderdata Adviesraad Schoolleiders (AS) VO-raad

21 augustus 2023

De Adviesraad Schoolleiders (AS) van de VO-raad komt zes keer per schooljaar bij elkaar.

De vergaderingen worden voorbereid door een vaste agendacommissie die ook namens het AS de advisering rond urgente onderwerpen coördineert.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

  • 21 en 22 september 2023 (tweedaagse)
  • 3 november 2023
  • 15 december 2023
  • 2 februari 2024
  • 17 april 2024
  • 14 juni 2024
     

Lees meer over de Adviesraad Schoolleiders.