Vergaderdata Adviesraad Schoolleiders (AS) VO-raad

01 maart 2021

De Adviesraad Schoolleiders (AS) van de VO-raad komt zeven keer per schooljaar bij elkaar.

De vergaderingen worden voorbereid door een vaste agendacommissie die ook namens het AS de advisering rond urgente onderwerpen coördineert.
 

Vergaderdata schooljaar 2020-2021

 • 19 maart 2021
 • 21 april 2021
 • 18 juni 2021


Vergaderdata schooljaar 2021-2022

 • 16 + 17 september 2021 (Tweedaagse)
 • 15 oktober 2021
 • 3 november 2021
 • 10 december 2021
 • 18 februari 2022
 • 29 april 2022
 • 10 juni 2022
   

Lees meer over de Adviesraad Schoolleiders.