Vergaderdata Adviesraad Schoolleiders (AS) VO-raad

02 maart 2020

De Adviesraad Schoolleiders (AS) van de VO-raad komt zes keer per schooljaar bij elkaar.

De vergaderingen worden voorbereid door een vaste agendacommissie die ook namens het AS de advisering rond urgente onderwerpen coördineert.
 

Vergaderdata schooljaar 2020-2021

 • 20 maart 2020
 • 24 april 2020
 • 19 juni 2020
 • 24-25 september 2020
 • 30 oktober 2020
 • 29 januari 2021
 • 19 maart 2021
 • 21 april 2021
 • 18 juni 2021
   

Lees meer over de Adviesraad Schoolleiders.