Bestuur

Het bestuur van de VO-raad representeert de vereniging en benoemt de directie. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Naast een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit:

  • 4 vertegenwoordigers van de scholen tot 3500 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen tussen de 3500 en 9000 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen met 9000 leerlingen en meer
     

Ook wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming.

Bestuursleden

Per 9 mei 2022 bestaat het bestuur uit Henk Hagoort, Ingrid de Bonth, Kees van Bergeijk, Eugène Bernard, Annerieke van Grol (niet op de foto), Doetina van Kelle, Annet Kil, Henk Post, Pieter Schram en Frank de Wit. 

Bestuur VO-raad

Scholengemeenschap Spieringshoek

Annerieke van Grol

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Gooise Scholen Federatie

Annet Kil

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Markland College

Doetina van Kelle

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Limburgs Voortgezet Onderwijs

Eugène Bernard

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Scala College en Coenecoop College

Frank de Wit

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Voorzitter

Henk Hagoort

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Dunamare onderwijsgroep

Henk Post

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Vicevoorzitter

Ingrid de Bonth

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Martinus College

Kees van Bergeijk

Stuur een mail Page 1 Copy 2
OSG Singelland

Pieter Schram

Stuur een mail Page 1 Copy 2