Het bestuur van de VO-raad representeert de vereniging en benoemt de directie. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Naast een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit:

  • 4 vertegenwoordigers van de scholen tot 3500 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen tussen de 3500 en 9000 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen met 9000 leerlingen en meer
     

Ook wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming.

Bestuursleden

Per 24 november 2016 bestaat het bestuur uit Paul Rosenmöller, Hein van Asseldonk, Kees van Bergeijk, Eugène Bernard, Rita Damhof, Marij van Deutekom, Carla Grootjen, Frits Hoekstra, Ruth Kervezee en Henk Post. Lees hieronder meer over de bestuursleden.

Bestuur groepsfoto klein
Bestuur paul rosenmoller smal
Voorzitter

Paul Rosenmöller

Paul Rosenmöller is vanaf 28 november 2013 voorzitter van de VO-raad. Daarvoor werkte hij als programmamaker en presentator voor de IKON. Van 1989 tot 2003 was hij lid en vanaf 1994 voorzitter van de fractie GroenLinks in de Tweede Kamer. Eerder werkte hij als vakbondsbestuurder Vervoersbond FNV in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Hij begon zijn loopbaan, na vier jaar studie sociologie, als stuwer bij een havenbedrijf in Rotterdam.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur hein van asseldonk smal
Vice-voorzitter

Hein van Asseldonk

Hein van Asseldonk is in 2014 benoemd tot vice-voorzitter van de VO-raad. Na de studie wiskunde op de Universiteit van Utrecht begon hij als leraar wiskunde op het Emmauscollege in Rotterdam. Daarna was hij conrector en rector bij het Emmauscollege en vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur kees van bergeijk smal
Bestuurslid

Kees van Bergeijk

Kees van Bergeijk is voorzitter van het College van Bestuur van het Martinuscollege in Grootebroek. Het Martinuscollege is een brede scholengemeenschap met 2150 leerlingen en heeft alle opleidingen in huis; van vmbo tot en met gymnasium. Daarnaast is hij voorzitter van het Onderwijs-Arbeidsmarktplatform Noord-Holland Noord en voorzitter van de stuurgroep Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur eugene bernard
Bestuurslid

Eugène Bernard

Eugène Bernard is sinds januari 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Verspreid over 68 locaties in voornamelijk Noord-Brabant werken 6800 medewerkers van OMO aan goed onderwijs voor ruim 61.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs; van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Hiervoor was Eugène onder andere werkzaam als algemeen directeur van de faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht en directeur van de faculteit Technische Natuurkunde en van de faculteit Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur rita damhof smal
Bestuurslid

Rita Damhof

Rita Damhof is voorzitter van het College van Bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, een organisatie voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs met ongeveer 11.500 leerlingen (vo: 3500-9000 leerlingen). Eerder werkte ze als Algemeen Directeur Onderwijs bij de Koninklijke EffathaGuyot Groep en was ze directeur van het Regionaal Expertise Centrum Noord-Nederland. Ook was ze bestuurslid van de WEC-raad.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur marij van deutekom smal
bestuurslid

Marij van Deutekom

Marij van Deutekom is sinds 2011 directeur-bestuurder van de categorale Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen (<3500 leerlingen). Deze zelfstandige school heeft 585 leerlingen. Ze is sinds 2010 voorzitter van de contactgroep rectoren Nijmegen e.o. Eerder werkte ze als locatiedirecteur op het Montessori College in Nijmegen en als conrector onderwijs en lid van de overkoepelende directieraad van het Titus Brandsma Lyceum in Oss en drie scholen in de omgeving.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur carla grootjen smal
Bestuurslid

Carla Grootjen

Carla Grootjen is sinds 2009 voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert e.o. (Commanderij College met 2800 leerlingen, lid van het Orion-samenwerkingsverband). Daarvoor werkte zij als schoolleider in het Limburgse voortgezet onderwijs, enige tijd als inspecteur vo bij de Onderwijsinspectie en in het hbo in Diemen.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur frits hoekstra smal
Bestuurslid

Frits Hoekstra

Frits Hoekstra is sinds 2010 directeur-bestuurder van het Bornego College in Heerenveen (<3500 leerlingen), een brede scholengemeenschap met alle opleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van het SWV VO Zuidoost Friesland. Van 2010 tot 2016 was hij voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Fricolore Onderwijsgroep. Daarvoor werkte hij als vestigingsdirecteur bij ROC Friese Poort (Emmeloord) en als algemeen directeur van CSG Ulbe van Houten (Sint-Annaparochie).
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur ruth kervezee smal
Bestuurslid

Ruth Kervezee

Ruth Kervezee is sinds 2006 voorzitter van het College van Bestuur van Esprit Scholen Amsterdam (3500-9000 leerlingen), een organisatie voor primair, voortgezet en internationaal onderwijs met elf scholen. Ruth was eerder zakelijk directeur van het Van Gogh Museum en Artsen zonder Grenzen en directeur van Bureau Jeugdzorg Amsterdam.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur henk post smal
Bestuurslid

Henk Post

Henk Post is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Christelijke Vereniging voor VO in Rotterdam e.o. (CVO). CVO heeft ruim 21.000 leerlingen en omvat 7 scholen(groepen) - Melanchthon, Accent, Farelcollege, Comenius College, Marnix Gymnasium, Penta College en Calvijn - met tezamen 45 vestigingen. CVO is werkgever van ruim 2300 medewerkers. Hiervoor was Henk ruim 5 jaar werkzaam als directeur vo bij het ministerie van OCW. Hij studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.
Stuur een mail Page 1 Copy 2