Bestuur

Het bestuur van de VO-raad representeert de vereniging en benoemt de directie. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Naast een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit:

  • 4 vertegenwoordigers van de scholen tot 3500 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen tussen de 3500 en 9000 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen met 9000 leerlingen en meer
     

Ook wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming.

Bestuursleden

Per 29 november 2018 bestaat het bestuur uit Paul Rosenmöller, Hein van Asseldonk, Kees van Bergeijk, Eugène Bernard, Alma van Bommel, Ruth Kervezee, Henk Post, Pieter Schram, Inge Sterenborg en Frank de Wit. Lees hieronder meer over de bestuursleden.

Bestuur%20website
Alma%20v%20bommel
Bestuurslid

Alma van Bommel

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20eugene%20bernard
Bestuurslid

Eugène Bernard

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20frank%20de%20wit
Bestuurslid

Frank de Wit

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20hein%20van%20asseldonk
Vice-voorzitter

Hein van Asseldonk

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Henk%20post
Bestuurslid

Henk Post

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Inge%20sterenborg
Bestuurslid

Inge Sterenborg

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20kees%20van%20bergeijk
Bestuurslid

Kees van Bergeijk

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20paul%20rosenmoller
Voorzitter

Paul Rosenmöller

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Pieter%20schram
bestuurslid

Pieter Schram

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20ruth%20kervezee
Bestuurslid

Ruth Kervezee

Stuur een mail Page 1 Copy 2