Bestuur

Het bestuur van de VO-raad representeert de vereniging en benoemt de directie. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Naast een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit:

  • 4 vertegenwoordigers van de scholen tot 3500 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen tussen de 3500 en 9000 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen met 9000 leerlingen en meer
     

Ook wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming.

Bestuursleden

Per 29 november 2018 bestaat het bestuur uit Paul Rosenmöller, Hein van Asseldonk, Kees van Bergeijk, Eugène Bernard, Alma van Bommel, Ruth Kervezee, Henk Post, Pieter Schram, Inge Sterenborg en Frank de Wit. Lees hieronder meer over de bestuursleden.

Bestuurslid

Henk Post

Stuur een mail Page 1 Copy 2