Bestuur

Het bestuur van de VO-raad representeert de vereniging en benoemt de directie. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Naast een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit:

  • 4 vertegenwoordigers van de scholen tot 3500 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen tussen de 3500 en 9000 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen met 9000 leerlingen en meer
     

Ook wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming.

Bestuursleden

Per 29 november 2018 bestaat het bestuur uit Paul Rosenmöller, Hein van Asseldonk, Kees van Bergeijk, Eugène Bernard, Alma van Bommel, Ruth Kervezee, Henk Post, Pieter Schram, Inge Sterenborg en Frank de Wit. Lees hieronder meer over de bestuursleden.

Bestuur%20website
Alma%20v%20bommel
Bestuurslid

Alma van Bommel

Alma van Bommel is rector/bestuurder en werkt sinds 2007 op het ds. Pierson College in 's-Hertogenbosch met ruim 1650 leerlingen en 175 medewerkers. Alma is bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO de Meierij, voorzitter van het stedelijk directeurenoverleg voor VO en POVO en tevens voorzitter van ORION, het Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk in NO-Brabant, een actief kennis- en leernetwerk van 13 zelfstandige VO-scholen.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20eugene%20bernard
Bestuurslid

Eugène Bernard

Eugène Bernard is sinds januari 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Verspreid over 68 locaties in voornamelijk Noord-Brabant werken 6800 medewerkers van OMO aan goed onderwijs voor ruim 61.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs; van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Hiervoor was Eugène onder andere werkzaam als algemeen directeur van de faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht en directeur van de faculteit Technische Natuurkunde en van de faculteit Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20frank%20de%20wit
Bestuurslid

Frank de Wit

Frank de Wit is bestuursvoorzitter van het Scala College in Alphen aan den Rijn. Een openbare school met highschools en tweetalig onderwijs waar 2400 leerlingen 'grenzeloos leren'. Frank was van 2010 tot 2016 werkzaam als wethouder onderwijs in de stad Leiden. Daarvoor was hij directeur van het samenwerkingsverband voor voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs in Leiden e.o..
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20hein%20van%20asseldonk
Vice-voorzitter

Hein van Asseldonk

Hein van Asseldonk is in 2014 benoemd tot vice-voorzitter van de VO-raad. Na de studie wiskunde op de Universiteit van Utrecht begon hij als leraar wiskunde op het Emmauscollege in Rotterdam. Daarna was hij conrector en rector bij het Emmauscollege en vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Henk%20post
Bestuurslid

Henk Post

Henk Post is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Christelijke Vereniging voor VO in Rotterdam e.o. (CVO). CVO heeft ruim 21.000 leerlingen en omvat 7 scholen(groepen) - Melanchthon, Accent, Farelcollege, Comenius College, Marnix Gymnasium, Penta College en Calvijn - met tezamen 45 vestigingen. CVO is werkgever van ruim 2300 medewerkers. Hiervoor was Henk ruim 5 jaar werkzaam als directeur vo bij het ministerie van OCW. Hij studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Inge%20sterenborg
Bestuurslid

Inge Sterenborg

Inge Sterenborg – van der Schaaf is sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur van Het Noordik in Almelo. De christelijke scholengemeenschap heeft 3300 leerlingen met vier vestigingen in Almelo, Vriezenveen en Vroomshoop. Ze was van 2007-2016 bestuursvoorzitter bij Het Streek in Ede en daarvoor directeur van de Hogeschool Edith Stein (pabo) in Hengelo. Na haar studie Nederlands in Groningen begon was ze docent in het mbo. Ze heeft de afgelopen 5 jaar ook in de Ledenadviesraad van de VO-raad gezeten.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20kees%20van%20bergeijk
Bestuurslid

Kees van Bergeijk

Kees van Bergeijk is voorzitter van het College van Bestuur van het Martinuscollege in Grootebroek. Het Martinuscollege is een brede scholengemeenschap met 2150 leerlingen en heeft alle opleidingen in huis; van vmbo tot en met gymnasium. Daarnaast is hij voorzitter van het Onderwijs-Arbeidsmarktplatform Noord-Holland Noord en voorzitter van de stuurgroep Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20paul%20rosenmoller
Voorzitter

Paul Rosenmöller

Paul Rosenmöller is vanaf 28 november 2013 voorzitter van de VO-raad. Daarvoor werkte hij als programmamaker en presentator voor de IKON. Van 1989 tot 2003 was hij lid en vanaf 1994 voorzitter van de fractie GroenLinks in de Tweede Kamer. Eerder werkte hij als vakbondsbestuurder Vervoersbond FNV in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Hij begon zijn loopbaan, na vier jaar studie sociologie, als stuwer bij een havenbedrijf in Rotterdam.
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Pieter%20schram
bestuurslid

Pieter Schram

Pieter Schram is sinds 2012 voorzitter College van Bestuur van OSG Singelland een brede scholengemeenschap met 6 scholen waaronder een ISK in Drachten, Surhuisterveen en Burgum en een gezamenlijke havo-top in Burgum met het bijzonder onderwijs. Hiervoor was hij waarnemend bestuurder van de Onderwijsgroep Amersfoort en rector in Amersfoort en in Den Haag. Naast zijn functie van bestuurder is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing (PO) lid van het bestuur van VOSABB en voorzitter van de coöperatie Pompebled (openbaar VO Friesland).
Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuur%20ruth%20kervezee
Bestuurslid

Ruth Kervezee

Ruth Kervezee is sinds 2006 voorzitter van het College van Bestuur van Esprit Scholen Amsterdam (3500-9000 leerlingen), een organisatie voor primair, voortgezet en internationaal onderwijs met elf scholen. Ruth was eerder zakelijk directeur van het Van Gogh Museum en Artsen zonder Grenzen en directeur van Bureau Jeugdzorg Amsterdam.
Stuur een mail Page 1 Copy 2