Bestuur

Het bestuur van de VO-raad representeert de vereniging en benoemt de directie. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Naast een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit:

  • 4 vertegenwoordigers van de scholen tot 3500 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen tussen de 3500 en 9000 leerlingen
  • 2 vertegenwoordigers van de scholen met 9000 leerlingen en meer
     

Ook wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming.

Bestuursleden

Per 1 september 2021 bestaat het bestuur uit Paul Rosenmöller, Hein van Asseldonk, Kees van Bergeijk, Eugène Bernard, Doetina van Kelle, Henk Post, Pieter Schram, Inge Sterenborg en Frank de Wit. Lees hieronder meer over de bestuursleden.

Bestuurslid

Doetina van Kelle

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuurslid

Eugène Bernard

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuurslid

Frank de Wit

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Vice-voorzitter

Hein van Asseldonk

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuurslid

Henk Post

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuurslid

Inge Sterenborg

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Bestuurslid

Kees van Bergeijk

Stuur een mail Page 1 Copy 2
Voorzitter

Paul Rosenmöller

Stuur een mail Page 1 Copy 2
bestuurslid

Pieter Schram

Stuur een mail Page 1 Copy 2