02 maart 2020

Het Algemeen Bestuur van de VO-raad vergadert acht keer per schooljaar.

Vergaderdata schooljaar 2020-2021

 • 11 maart 2020
 • 8 april 2020
 • 20 mei 2020
 • 17 juni 2020 (bestuursdag)
 • 14 september 2020
 • 7 oktober 2020
 • 11 november 2020
 • 21-22 januari 2021
 • 10 februari 2021
 • 10 maart 2021
 • 7 april 2021
 • 19 mei 2021
 • 16 juni 2021
   

Lees meer over het bestuur van de VO-raad.