De Ledenadviesraad (LAR) heeft een adviserende taak en functioneert als sparringpartner voor het bestuur. De bestuurders die zich verkiesbaar stellen voor de LAR hebben één ding gemeen: interesse in en opkomen voor de belangen van het vo.

De Ledenadviesraad bestaat uit 20 leden, die worden gekozen door en uit de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 4 jaar. LAR-leden zijn eenmaal herbenoembaar.

Statutair is bepaald dat de Ledenadviesraad bestaat uit:

 • 10 vertegenwoordigers uit de categorie t/m 3500 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 3500-9000 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 9000 leerlingen of meer.
   

De voordrachtscommissie houdt bij haar voordracht rekening met een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Lar1

Voorzitter

Karin van Oort, Stichting Confessioneel Onderwijs, Leiden

Categorie leden met minder dan 3500 leerlingen

 • Ton Broeren, VOBO-scholen, Best
 • Berend Buddingh, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs, Schoonhoven
 • Ron Dorreboom, RSG NO-Veluwe, Epe
 • Martin Jan de Jong, Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland, Zwolle
 • Pharailda Kokke, Mgr. Frencken College, Oosterhout
 • Dries Koster, SG Wolfsbos, Hoogeveen
 • René Minderhoud, Johannes Fontanus College, Barneveld
 • Peter Reenalda, Stedelijk VO, Zoetermeer
 • Ineke de Roo, dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand/Sappemeer
 • Inge Sterenborg, CSG Het Noordik, Almelo
   

Categorie leden met 3500-9000 leerlingen

 • Barbara Dijkgraaf, OVO Zaanstad
 • Wim Kokx, Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam, Vlaardingen Schiedam
 • Karin van Oort, Stichting Confessioneel Onderwijs, Leiden
 • Rien van Tilburg, Clusius College, Alkmaar
 • Fred Timmermans, VO Kennemerland, Beverwijk
   

Categorie leden met meer dan 9000 leerlingen

 • Han Elbers, Alliantie VO, Nijmegen
 • Henk van der Esch, Stichting Achterhoek VO, Doetinchem
 • Marc Mittelmeijer, Quadraam, Duiven
 • Fridse Mobach, Carmel College, Hengelo
 • Albert Strijker, Dunamare Onderwijsgroep, regio Haarlem


Contact

Leden van de LAR zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat: bestuur@vo-raad.nl.