Ledenadviesraad

De Ledenadviesraad (LAR) heeft een adviserende taak en functioneert als sparringpartner voor het bestuur. De bestuurders die zich verkiesbaar stellen voor de LAR hebben één ding gemeen: interesse in en opkomen voor de belangen van het vo.

De Ledenadviesraad bestaat uit 20 leden, die worden gekozen door en uit de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 4 jaar. LAR-leden zijn eenmaal herbenoembaar.

Statutair is bepaald dat de Ledenadviesraad bestaat uit:

 • 10 vertegenwoordigers uit de categorie t/m 3500 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 3500-9000 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 9000 leerlingen of meer.
   

De voordrachtscommissie houdt bij haar voordracht rekening met een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Samenstelling LAR

Voorzitter

Han Elbers, stichting VO Haaglanden, Den Haag (voorzitter)

Categorie leden met minder dan 3500 leerlingen

 • Ben van den Anker, Christelijk Lyceum Veenendaal
 • Jan Paul Beekman, Spinoza Lyceum, Amsterdam
 • Yvonne van den Berg, Pantarijn, Wageningen e.o.
 • Mirjam Bunt, Het Rhedens, Dieren
 • Jaap van Dam, Ichthus College, Veenendaal
 • Chris Flikweert, Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem
 • Jan-Matthijs Heinemeijer, Mendelcollege, Haarlem
 • Erwin Lutteke, Isendoorn College, Zutphen
 • Tijmen Smit, Kalsbeek College, Woerden
 • Kees Hoogvorst, Jan Arentsz, Alkmaar
   

Categorie leden met 3500-9000 leerlingen

 • Willem Baumfalk, SVOK, Kennemerland
 • Ilse van Eekelen, Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Bemmel
 • Paul Slegers, Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Roermond
 • Agnita Mur, Atlas College, Hoorn
 • Alice Vellinga, NassauVincent, Assen
   

Categorie leden met meer dan 9000 leerlingen

 • Han Elbers, stichting VO Haaglanden, Den Haag (voorzitter LAR)
 • Jos Kusters, Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg
 • Gabriëlle Leijh, Lucas Onderwijs, Den Haag e.o.
 • Annemarie Moons, Yuverta, Houten
 • Patrick Eckringa, Veluwse Onderwijsgroep, Apeldoorn


Contact

Leden van de LAR zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat: bestuur@vo-raad.nl.