Ledenadviesraad

De Ledenadviesraad (LAR) heeft een adviserende taak en functioneert als sparringpartner voor het bestuur. De bestuurders die zich verkiesbaar stellen voor de LAR hebben één ding gemeen: interesse in en opkomen voor de belangen van het vo.

De Ledenadviesraad bestaat uit 20 leden, die worden gekozen door en uit de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 4 jaar. LAR-leden zijn eenmaal herbenoembaar.

Statutair is bepaald dat de Ledenadviesraad bestaat uit:

 • 10 vertegenwoordigers uit de categorie t/m 3500 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 3500-9000 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 9000 leerlingen of meer.
   

De voordrachtscommissie houdt bij haar voordracht rekening met een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Voorzitter

Han Elbers, Alliantie Voortgezet Onderwijs, Nijmegen

Categorie leden met minder dan 3500 leerlingen

 • Jan Paul Beekman, Spinoza Lyceum, Amsterdam
 • Stella Efdé, regionale scholengemeenschap Pantarijn, Wageningen
 • Mirjam Bunt, Het Rhedens, Dieren
 • Ron Dorreboom, RSG NO-Veluwe, Epe
 • Chris Flikweert, Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem
 • Pharailda Kokke, Mgr. Frencken College, Oosterhout
 • Erwin Lutteke, Isendoorn College, Zutphen
 • Peter Reenalda, Stedelijk VO, Zoetermeer
 • Ineke de Roo, dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand/Sappemeer
 • Kees Heek, Gereformeerde Scholengemeenschap, Groningen
   

Categorie leden met 3500-9000 leerlingen

 • Wim Hoetmer, Veluwse Onderwijsgroep, Apeldoorn
 • Wim Kokx, Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam, Vlaardingen Schiedam
 • Paul Slegers, Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Roermond
 • Rien van Tilburg, Clusius College, Alkmaar
 • Fred Timmermans, VO Kennemerland, Beverwijk
   

Categorie leden met meer dan 9000 leerlingen

 • Erika Diender, Quadraam, Duiven
 • Han Elbers, Alliantie VO, Nijmegen
 • Barbara Dijkgraaf, bestuurder ZAAM Stichting voor interconfessioneel onderwijs, Amsterdam
 • Fridse Mobach, Carmel College, Hengelo
 • Albert Strijker, Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem
   


Contact

Leden van de LAR zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat: bestuur@vo-raad.nl.