Ledenadviesraad

De Ledenadviesraad (LAR) heeft een adviserende taak en functioneert als sparringpartner voor het bestuur. De bestuurders die zich verkiesbaar stellen voor de LAR hebben één ding gemeen: interesse in en opkomen voor de belangen van het vo.

De Ledenadviesraad bestaat uit 20 leden, die worden gekozen door en uit de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 4 jaar. LAR-leden zijn eenmaal herbenoembaar.

Statutair is bepaald dat de Ledenadviesraad bestaat uit:

 • 10 vertegenwoordigers uit de categorie t/m 3500 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 3500-9000 leerlingen;
 • 5 vertegenwoordigers uit de categorie 9000 leerlingen of meer.
   

De voordrachtscommissie houdt bij haar voordracht rekening met een evenredige vertegenwoordiging van denominaties en regio’s.

Samenstelling LAR

Voorzitter LAR

Han Elbers, Alliantie Voortgezet Onderwijs, Nijmegen

Categorie leden met minder dan 3500 leerlingen

 • Gisela Assenberg, Kardinaal Alfrink Stichting, Zoetermeer
 • Jan Paul Beekman, Spinoza Lyceum, Amsterdam
 • Mirjam Bunt, Het Rhedens, Dieren
 • Jaap van Dam, Ichthus College, Veenendaal
 • Chris Flikweert, Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem
 • Pharailda Kokke, Mgr. Frencken College, Oosterhout
 • Erwin Lutteke, Isendoorn College, Zutphen
 • Tijmen Smit, Kalsbeek College, Woerden
 • John Wierenga, Stichting VO Eemsdelta, Appingedam
   

Categorie leden met 3500-9000 leerlingen

 • Ilse van Eekelen, Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Bemmel
 • Wim Hoetmer, Veluwse Onderwijsgroep, Apeldoorn
 • Wim Kokx, Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
 • Peter Reenalda, Purmerendse ScholenGroep, Purmerend
 • Paul Slegers, Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Roermond
   

Categorie leden met meer dan 9000 leerlingen

 • Han Elbers, @voCampus, Nijmegen (voorzitter LAR)
 • Barbara Dijkgraaf, ZAAM Stichting voor interconfessioneel onderwijs, Amsterdam (vicevoorzitter LAR)
 • Jos Kusters, Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg
 • Fridse Mobach, Carmel College, Hengelo
 • Annemarie Moons, Yuverta, Houten


Contact

Leden van de LAR zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat: bestuur@vo-raad.nl.