Vergaderdata Ledenadviesraad (LAR) VO-raad

21 augustus 2023

De Ledenadviesraad van de VO-raad vergadert zeven keer per schooljaar.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

  • 20 & 21 september 2023 (tweedaagse)
  • 1 november 2023
  • 8 december 2023
  • 9 februari 2024
  • 19 april 2024
  • 21 juni 2023
     

Lees meer over de Ledenadviesraad.