Alle projecten

Project

Steunpunt Passend Onderwijs

Als Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunen we schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het po, vo en (v)so met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk en bij het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs op de lange termijn. Het SPO is een initiatief van de VO-raad en PO-Raad.

Over het Steunpunt Passend Onderwijs

Aanbod

De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs zich ontwikkeld tot een expertisepunt, dat wordt gevoed door de praktijk. Je kan bij het SPO terecht voor: 

  • Actuele- en achtergrondinformatie;
  • Bijeenkomsten, webinars, leergemeenschappen en online platforms – om met en van elkaar te leren;
  • Handreikingen, onderzoeksresultaten en andere publicaties;
  • Instrumenten; 
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden;
  • Advies en antwoorden op je vragen.


Zo dragen wij bij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen, waarbij leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk onderwijs kunnen volgen.

Contact

Voor vragen over passend onderwijs kan je terecht bij onze gratis helpdesk, via helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl. Vermeld in je mail je naam, de naam van je school, bestuur of swv en je telefoonnummer, dan nemen wij binnen drie dagen contact op.

Ons adres en de contactgegevens van ons team zijn te vinden op de contactpagina van de SPO-website.

Bekijk voor het laatste (politieke) nieuws over passend onderwijs ook de themapagina 'Passend onderwijs' van de VO-raad