Alle projecten

Project

Versterking Begeleiding Startende Leraren

Als project ondersteunen wij scholen bij het versterken van de begeleiding van leraren in de eerste jaren voor de klas en/of op een nieuwe school, teneinde de uitval onder starters te verkleinen, de ontwikkeling van leraren te stimuleren en de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar te vergroten. We zetten hierbij in op een doorlopende professionaliseringslijn voor leraren, die loopt van de initiële opleiding, via de begeleiding van starters naar de voortgezette professionalisering.

Over het project Versterking Begeleiding Startende Leraren

Aanbod

Als school kan je bij het project terecht voor: 

  • Kennisontwikkeling;
  • Kennisdeling – we werken nauw samen met lectoraten zoals van de Radboud docentenacademie en Hogeschool Utrecht om kennis uit onderzoek te ontsluiten voor scholen;
  • Leren van en met andere scholen, onder meer via leernetwerken en koppeltrajecten; 
  • Goede praktijkvoorbeelden;
  • Instrumenten die scholen handvatten bieden – hierbij werken we samen met de Universiteit van Wageningen, de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit van Groningen.


We willen scholen zo helpen de volgende stap in de ontwikkeling van de begeleiding van starters te kunnen zetten.  

1 / 0

Contact

Bij vragen of voor input en feedback kan je terecht bij projectleider Nienke Wirtz via: versterkingbsl@vo-raad.nl.