Vo in cijfers: Scholen

Het voortgezet onderwijs kent 322 besturen en 1438 scholen (vestigingen). Bent u op zoek naar informatie over individuele scholen? Bezoek dan www.scholenopdekaart.nl.

 

 

Website in ontwikkeling
Deze pagina is in ontwikkeling. Het aantal onderwerpen waarover cijfers wordt gepubliceerd, wordt nog verder uitgebreid. Vragen over de grafieken kunt u stellen aan Tom van der Horst: tomvanderhorst@vo-raad.nl. Persvragen kunt u sturen naar lindazeegers@vo-raad.nl.

NB: Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) worden, tenzij anders vermeld, niet meegenomen in de cijfers op deze site. Het VSO valt wettelijk onder de Wet op de expertisecentra. Cijfers over VSO zijn te vinden op primaironderwijsincijfers.nl.