12 juli 2018

Op het eerste gezicht is het een diploma-uitreiking zoals zovelen die plaatsvinden in juli. Trotse gezichten, docenten die leerlingen in het zonnetje zetten en eindelijk het ondertekenen van het kostbare papier waar de leerlingen zo hard voor hebben gewerkt. Maar op het Stedelijk Zutphen ontvingen op 11 juli 2018 drie leerlingen havodiploma's met vakken op vwo-niveau. Ook ontving een aantal leerlingen een cijferlijst van vakken die ze versneld hebben afgerond.

Op het Stedelijk Zutphen zijn ze al 10 jaar druk met verschillende vormen van maatwerk. Een van de vormen van maatwerk is het volgen en afsluiten van vakken op een hoger niveau en/of versneld examen doen voor vakken. “De sleutel is bij ons op school dat we veel verantwoordelijkheid bij de leerling leggen”, zegt Ina Frömmert. Zij is naast docent Duits op het Stedelijk Zutphen ook de coördinator maatwerk en vanaf komend schooljaar teamleider havo/vwo bovenbouw.

Om de drie weken heeft elke leerling een één-op-ééngesprek met zijn coach. Hiernaast zijn er vier keer per jaar uitgebreidere coachgesprekken waar ouders ook bij aanwezig zijn. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang besproken en worden er doelen gesteld. Als een havist meer aan kan, komt dat in zo’n gesprek naar voren. Samen kijken leerling, coach en ouder(s) of de leerling één of meerdere vakken op een hoger niveau aankan. Vervolgens bespreekt de leerling met de vakdocent het verzoek om dat vak te volgen op een hoger niveau. De leerling maakt een plan van aanpak. Ook kijkt de leerling zelf wat in zijn/haar rooster mogelijk is om lessen voor dat vak op een ander niveau te volgen. Nadat de leerling, ouders, vakdocent en coach het voorstel goedgekeurd hebben, dient de leerling het voorstel in bij het maatwerkloket. De coördinator maatwerk beoordeelt het maatwerkverzoek o.a. door het checken van het plan van aanpak. Hierbij wordt vooral op ijkpunten en haalbaarheid gelet. Nadat ook het maatwerkloket het verzoek heeft geaccordeerd, kan de leerling van start. De coach bespreekt regelmatig de voortgang van het maatwerktraject met de leerling.

We kunnen niet alles van bovenaf regelen

Frömmert: “We kiezen bewust voor het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij leerlingen. Dat is onze filosofie, maar is ook nodig om het niet te complex te maken. We kunnen niet alles van bovenaf regelen qua maatwerk.”

irisElk schooljaar nemen leerlingen het initiatief om vakken op een hoger niveau te volgen of voor versnelling/verrijking van het vakkenpakket te kiezen. Daarbij hanteren ze geen doelstelling. “We hebben geen standaard, we bieden de leerlingen maatwerk op basis van wat er aan kwaliteiten bij de leerlingen bestaat. Want het vraagt wel wat van de leerling.” Dat herkent leerlinge Iris Grieving, ze heeft Duits en Wiskunde op vwo-niveau gehaald. “Je moet het zelf écht willen, die uitdaging. Ik denk niet dat iedereen het zou kunnen, want het was soms echt lastig met de hoeveelheid werk en het praktisch regelen. Uiteindelijk ben ik trots op wat ik heb gedaan. Op mijn vervolgopleiding vroegen ze naar mijn vakken en toen kon ik vertellen dat ik wiskunde op een hoger niveau had staan op mijn diploma.”

De examencoördinator Edwin Bouwman van het Stedelijk Zutphen vult aan: “Hoger afsluiten levert op dit moment leerlingen nog niet veel concrete voordelen op bij een vervolgopleiding. Het zou logisch en wenselijk zijn als leerlingen daar vrijstellingen kunnen krijgen.”

Lees meer over hoe het Stedelijk Zutphen maatwerk vormgeeft op hun school.

Op de foto bovenaan staan de drie leerlingen die hun havodiploma met vakken op een hoger niveau hebben ontvangen. V.l.n.r.: Nina van de Noort, Lars Blom en Iris Grieving.