Ziek en (boven)wettelijk verlof opnemen in combinatie opbouw voor een OP'er

08 september 2016

Werknemers bouwen gedurende de volledige ziekteperiode wettelijke vakantierechten op, hetgeen is opgenomen in artikel 15.1 lid 8 cao VO. Dit geldt ook voor de gedeeltelijk zieke werknemer. Voor de wettelijke vakantierechten geldt een vervaltermijn van een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Lees de regels over ziek zijn en (boven)wettelijk verlof opnemen in combinatie met opbouw voor een OOP'er.

Het is de bedoeling dat werknemers tijdens hun ziekteperiode vakantiedagen opnemen. Voor (gedeeltelijk) zieke werknemers is echter het opnemen van vakantie evenzeer van belang, omdat de recuperatiefunctie van vakantie ook voor zieke werknemers – die in beginsel gehouden zijn tot re-integratie – betekenis heeft. De verplichting van de werkgever om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn minimum vakantierechten op te nemen geldt dan ook voor alle werknemers, ook voor zieke werknemers.

Bij opname van vakantie tijdens ziekte geldt overigens dat vakantie hierbij volledig wordt opgenomen, ook bij gedeeltelijke ziekte, net als dat volledig wordt opgebouwd bij gedeeltelijke ziekte. Een medewerker heeft bijvoorbeeld vakantie als hij toestemming bij de bedrijfsarts heeft gekregen om naar het buitenland met vakantie te gaan of als de werkgever weet dat de medewerker tijdens het ziekteverlof een vakantiehuisje op de Veluwe heeft gehuurd. In die gevallen kun je die dagen van het vakantieverlof afschrijven. Hierbij is dus niet van belang wanneer de schoolvakanties zijn. Het is dus van belang dat de werkgever ook tijdens het ziekteverlof de werknemer er op wijst dat hij zijn vakantie dient op te nemen en dat u daarover afspraken maakt. Tijdens vakantie is de werknemer vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen. Als de werknemer bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie medisch niet in staat is om vakantie op te nemen, is zowel werkgever als werknemer verplicht om aan de re-integratieverplichtingen te voldoen. Dat de school dicht is, is geen argument.

In artikel 15.1 lid 8 cao VO is verder opgenomen dat als de zieke werknemer het wettelijk minimum aan vakantiedagen heeft genoten en vanaf dat moment het vakantieverlof en ziekteverlof samenvallen, de overige vakantiedagen komen te vervallen.