Belangenbehartiging rond gemeenteraadsverkiezingen en start nieuw kabinet

04 oktober 2021

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarnaast is in januari een nieuw kabinet van start gegaan. Dit zijn cruciale momenten om de wensen van het voortgezet onderwijs kenbaar te maken en de politiek en het beleid te beïnvloeden. Hieronder een overzicht van de belangenbehartiging van de VO-raad en wat u als school zelf kunt doen.

Start nieuwe kabinet 

Het kabinet Rutte IV - dat op 10 januari 2022 is gestart - heeft duidelijk gemaakt stevig in te willen zetten op de verbetering van de onderwijskwaliteit en het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen. Hiervoor wordt structureel 2,8 miljard euro extra per jaar geïnvesteerd. De plannen zoals in het regeerakkoord geformuleerd hebben echter nog een hoog abstractieniveau. De VO-raad gaat daarom de komende tijd in gesprek met de nieuwe bewindspersonen over de concrete invulling van de plannen, waarbij we onze wensen en prioriteiten voor het voetlicht brengen. 

Deze wensen en prioriteiten komen voort uit het pact ‘De Toekomst van ons Onderwijs’, dat de VO-raad met andere onderwijsorganisaties heeft gesloten. Dit onderwijspact schetst hoe groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem dit decennium kan leiden tot kwalitatief, toegankelijk en hoogwaardig onderwijs.


Acties VO-raad in aanloop naar en na de Tweede Kamerverkiezingen 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitslag hiervan heeft dit jaar extra gevolgen voor het onderwijs, aangezien 364 miljoen euro van de 8,5 miljard euro uit het Nationaal Programma Onderwijs direct naar gemeenten is gegaan. De komende jaren werken gemeenten, onder andere met deze gelden, verder aan de creatie en uitvoering van hun lokale, meerjarige onderwijsaanpak. Des te belangrijk dat scholen hun onderwijsbelangen voor de komende gemeenteperiode kenbaar maken aan de (nieuwe) gemeenteraad.

Er zijn diverse mogelijkheden om dit als middelbare school te doen. Zo kunt u actief deelnemen aan bestaande lokale verkiezingsdebatten, lokale partijen persoonlijk benaderen voor een gesprek of de lokale pers opzoeken om belangrijke onderwijsthema’s te agenderen. In het kader van burgerschapsonderwijs kunnen uw belangen ook op een educatieve manier aan het licht worden gebracht, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een debatbijeenkomst tussen lijsttrekkers van diverse lokale partijen met uw leerlingen.