Corderius College over Nationaal Onderwijs Programma: ‘Dit kan een katalysator worden voor wat we al doen’

21 april 2021

“Achterstand is een negatief woord”, zegt Astrid van Buuren, conrector mavo van het Corderius College in Amersfoort. “Maar de kansen zijn een stuk minder gelijk geworden voor leerlingen. Het is aan ons om ongelijk te gaan handelen, zodat kinderen gelijke kansen krijgen.” Van Buuren sprak tijdens een inspiratiesessie van de VO-raad over hoe de school het Nationaal Programma Onderwijs aanpakt.

Met de inzet van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs hoopt de school ook de organisatie een boost te geven. Samen met de medewerkers werd geformuleerd waar het Corderius naar toe wil: “Een lerende organisatie, waarbinnen leerlingen, docenten en schoolleiding hun talenten en vaardigheden ontwikkelen en eigenaarschap ervaren. Een plek waar we hoge verwachtingen van elkaar hebben; een gemeenschap waar je gezien wordt, waar het veilig is en je je thuis voelt.”

Op het Corderius noemen ze het Nationaal Programma Onderwijs ‘het Deltaplan’. “We weten vanuit de veranderkunde dat iets meer gaat leven met behulp van een metafoor. Het Deltaplan leeft bij ons op school”, vertelt Van Buuren. “We gaan iets bouwen waarmee we leerlingen weer goed op gang kunnen helpen.”

Katalysator

De eerste aandacht ging naar het proces waarmee het ‘Deltaplan’ kon worden ingevoerd en hoe dit kon aansluiten op het schoolplan. “Zo kan het een katalysator worden voor wat we al doen. We gaan niet alleen leerlingen weer op het spoor helpen en vervolgens door zoals we altijd deden, maar willen dit plan zo uitrollen dat docenten zich ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden en ook de organisatie zich door ontwikkelt.”
Er kwam een studiedag voor collega’s. Ook de mr heeft daarin meegekeken en de ouders zijn geïnformeerd. Leerlingen worden in een later stadium betrokken.

We hebben bewust geen projectteams vanuit de vakgroepen gemaakt, want het gaat om het kind, niet om het vak.

Astrid van Buuren conrector mavo van het Corderius College

De vier afdelingen, brugklas, mavo, havo en vwo, hebben elk een projectteam. “De docenten staan dicht bij de leerlingen en weten het beste wat zij nodig hebben, dus zij maken de plannen. We hebben bewust geen projectteams vanuit de vakgroepen gemaakt, want het gaat om het kind, niet om het vak. Maar de vakgroepen en afdelingen werken nauw samen.” De projectteams zijn ervoor verantwoordelijk dat de doelen binnen bepaalde kaders worden gehaald. Van Buuren: “Kaders zijn bijvoorbeeld dat een leerling altijd wordt betrokken bij zijn eigen maatwerkplan, dat we evidence based werken, en goed evalueren. Verder willen we dat het geld maximaal naar het primaire proces gaat.” Het overkoepelend projectteam bewaakt dat alle plannen in het gebouw en in het rooster passen, en dat er uiteindelijk genoeg geld is om alles te betalen.

Ondersteuning door de eigen academie

De eigen huisacademie, de Corderius Academie, is betrokken bij de scholing, intervisie, studiedagen voor docenten en evaluatie. “Ons schoolplan noemt als belangrijke onderdelen van onze didactische rol het werken met leerdoelen, formatief evalueren en didactisch coachen. Dat moet allemaal verder worden versterkt.” De academie verzorgt in juni een studiedag over welke interventies werken.

Het Corderius wil niet eindeloos vergaderen. “Je moet klein beginnen. Nog voor de zomer starten we met mini Deltaplannen. Het idee is: als je nu iets ziet wat een kind nodigt heeft en je kan het regelen, doe dat dan. Dat geeft de leerling het gevoel van competentie en perspectief.”

Schoolscan

Tijdens een startochtend voor de projectteams werden de rollen verdeeld en de verwachtingen verwoord. Deze teams gaan, met alle betrokkenen, de analyse (schoolscan) maken. Daarvoor gebruiken ze onder andere Leerlingbespreking.nl, driehoeksgesprekken, Magister P en prognoses opgesteld door vakdocenten. Van Buuren: “Als je goed in beeld hebt hoe het met de leerlingen gaat, moet je alleen nog zorgen dat die informatie goed is terug te vinden.”

Als je nu iets ziet wat een kind nodig heeft en je kan het regelen, doe dat dan.

Astrid van Buuren conrector mavo van het Corderius College

Om het eigenaarschap van leerlingen aan te moedigen, zijn al eerder flexuren ingevoerd. Die worden momenteel vanwege corona echter niet optimaal benut. “Dat is het eerste wat straks weer gaat lopen. We gaan juist niet voor een hele jaarlaag de lessen uitbreiden; we zoeken het in maatwerk voor groepjes leerlingen en dat kan goed in de flexuren. We willen liever niet dat leerlingen doubleren, maar gunnen ze wel om wat langer over stof te doen. Bij de vormgeving van zo’n schooldag voor leerlingen zullen we creatief moeten zijn. Scholen zijn logge organisaties. Hoe je toch flexibel kunt opereren, dat is een vraag waar wij ons nu over buigen.”  

Enthousiasme

De uitbouw van het programma gaat stap voor stap. “Wat ik er mooi aan vind”, zegt de conrector, “is dat we zo als organisatie ook op een andere manier verantwoordelijkheid neerleggen en sturen. Dat levert energie op; het enthousiasme is groot.”

Ze hoopt dat de docenten het differentiëren en maatwerk echt goed in de vingers zullen krijgen. “Dan gaan ook gewone lessen met 30 leerlingen in een lokaal er anders uitzien. Daar verwacht ik veel van, dan wordt het echt duurzaam.”