De oogst van de ontwikkelgroepen 'Regionale samenwerking'

24 december 2021

In vier ontwikkelgroepen zijn bestuurders met elkaar aan de slag gegaan rondom het thema regionale samenwerking. Samenwerking is nodig om te komen tot een regionaal afgestemd, dekkend, hoogstaand en divers onderwijsaanbod. In de ontwikkelgroepen hebben bestuurders vanuit de praktijk gereflecteerd op diverse samenwerkingsvraagstukken en is een koppeling gemaakt naar toepasselijke theoretische concepten en modellen.

De oogst van deze ontwikkelgroepen is samengebracht in de volgende publicaties:

  • een serie van drie podcasts, waar in elke aflevering een betrokken schoolbestuurder, een expert en twee gespreksleiders met elkaar reflecteren rondom een specifiek vraagstuk
  • tien belangrijke reminders, op basis van de gesprekken in de ontwikkelgroepen. Tien handvatten bij het aangaan en onderhouden van diverse vormen van samenwerkingen en het aangaan van de gesprekken hierover. De reminders worden ondersteund door een cartoon en vergezeld van drie vragen die prikkelen tot nadenken. Daarnaast lichten we elke reminder nader toe.
     

Tien reminders voor regionale samenwerking

Illustratie start bij jezelf1. Start bij jezelf

  

illustratie blijf balanceren2. Blijf balanceren

  

3. Dubbele loyaliteit is realiteit

illustratie regionale samenwerking4. Ga verder dan jubeltaal

  

illustratie iedereen kan iets bijdragen5. Iedereen kan iets brengen

  

illustratie organiseer je vierkant6. Organiseer het vierkant

 

illustratie goed proces7.Een goed proces biedt houvast

  

illustratie bouw de juiste gesprekstafel8. Bouw de juiste gesprekstafel

  

illustratie blijf onbevangen9. Blijf onbevangen

 

illustratie wees druk met rust10.Wees druk met rust

  

 

Lees meer over de achtergrond van de ontwikkelgroepen.

Met deze oogst is het project 'Regionale samenwerking' afgerond, maar niet het thema. Integendeel, regionale samenwerking blijft onder de aandacht van de VO-raad. Houd dus de kanalen van de VO-raad in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom dit onderwerp.