Denken en doen bij duurzaamheid: dat levert nu en straks veel op

02 juli 2018

Het thema duurzaamheid zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden, niet alleen in de les maar ook in het schoolgebouw en de omgeving. Actuele ontwikkelingen in het kort en het verhaal van Heleentje Swart, hoe duurzaamheid op het Norwin College in de haarvaten van de school zit.

Meepraten over het klimaatakkoord

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar dat geldt niet voor de tussendoelstelling van 2030: een reductie van 7 miljoen ton CO². Diederik Samsom is voorzitter van de klimaattafel 'Gebouwde omgeving', waaraan ook de PO-Raad en VO-raad deelnemen. Daar proberen zij concrete afspraken te maken over de bijdrage van de onderwijssector. Lees meer in het interview met Diederik Samsom.

Aan de slag met energiebesparing

Duurzaamheid en energiebesparing zijn uitgangspunten in internationale klimaatafspraken waar ook de Nederlandse overheid zich voor inzet. Zo moeten vo-scholen volgens de 'wet milieubeheer' verplicht energiebesparingsmaatregelen nemen en geldt voor schoolgebouwen een energielabelverplichting. Een schoolbestuur moet nagaan of de school valt onder de reikwijdte van de wet milieubeheer. Dat is het geval als er elektromotoren binnen de school zijn van 1,5 kW; er een gezamenlijk thermisch vermogen van stookinstallaties is van 130 kW of als er een gymzaal of kantine aanwezig is. Lees meer in het nieuwsbericht 'Energiebesparing geen vrijblijvend voornemen'

Online tool geeft inzicht in verduurzaming schoolgebouwen

De RVO heeft een online tool ontwikkeld voor scholen die helpt goede keuzes te maken bij verduurzaming van een schoolgebouw. De zogeheten Beslisboom verduurzaming scholen geeft uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die op elkaar zijn afgestemd. De pakketten zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. De tool geeft een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Scholen werken samen in een netwerk duurzaamheid

Veel scholen werken aan duurzaamheid, maar vaak is dat gefragmenteerd. Sinds 2017 werkt een aantal scholen samen in de 'Coöperatie Leren voor Morgen'. Dit landelijke netwerk van organisaties binnen en buiten het onderwijs zet zich in om duurzaamheid structureel in het onderwijs te verankeren, in alle onderwijsniveaus en sectoren. Duurzaamheid moet een plaats krijgen in de organisatie, in het gebouwbeheer, het curriculum in een wisselwerking met de omgeving. Dan versterken alle onderdelen elkaar, zodat er antwoorden komen op de vraagstukken van de toekomst. De Coöperatie Leren voor Morgen roept vo-scholen op om zich aan te sluiten. Geïnteresseerd in dit netwerk? Neem contact op met Nico van Zuylen, beleidsadviseur VO-raad, via NicovanZuylen@vo-raad.nl.

Duurzaamheid op school over de hele linie

Hoe een duurzame school eruit ziet is voor Heleentje Swart, coördinator Duurzaamheid op het Nordwin College, elke dag te zien: in de schoolorganisatie, het gedrag van leerlingen en in het curriculum. Lees meer in het artikel over hoe je dat kunt bereiken als school.