27 september 2017

De vo-sector onderschrijft het belang van de banenafspraak en spant zich in om nieuwe banen te creëren. De sector is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en van het maatschappelijke belang van de banenafspraak. Het creëren van kansen voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, die onder de doelgroep vallen, onderstreept dit belang voor de sector.

De banenafspraak is geen eenvoudige opdracht voor het voortgezet onderwijs. Er heerst ook nog veel onbekendheid over de potentiële werknemers uit de doelgroep. Van belang is dat deze mensen uit de doelgroep een gezicht krijgen. De VO-raad informeert en inspireert scholen daarom over de mogelijkheden: 

Film ‘De banenafspraak: geven en slagen’ (ook te zien onderaan de pagina): de film van de VO-raad op de praktijkschool van de Almeerse Scholengroep portretteert Odilly (20 jaar) die leerlingen instructie geeft in het bedienen van de heftruck. Odilly is oud-leerling van de praktijkschool en in het kader van de banenafspraak nu in loondienst op zijn oude school. In de video vertelt schooldirecteur Bertien Hoek hoe je een passende plek voor deze groep creëert: ‘Een interne stage is een goede manier om erachter te komen of het klikt en wat een geschikt takenpakket is.’ Staatssecretaris Jetta Klijnsma bevestigt dat de beschikbare middelen zoals premiekortingen, uniforme no-risk polis en loonkostensubsidie, de komende jaren gegarandeerd beschikbaar blijven. 

Lees ook het onderzoek 'Bekend maakt bemind: onderzoek banenafspraak in het vo' en het bijbehorende Goede-voorbeeldenboek dat in opdracht van de VO-raad en het ministerie van OCW door Loyalis Kennis & Consult en met medewerking van Voion* is uitgevoerd bij veertien goede praktijkvoorbeelden. Aan het woord komen de geplaatste medewerkers, hun direct begeleider of leidinggevende en de directeur en/of HR-functionaris. 

*Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs waar de VO-raad onderdeel van is.

Voorbeelden voortgezet onderwijs

Aan de hand van zes uitgewerkte modellen ziet u wat mogelijk is, wat het opbrengt en wat de kosten zijn. De voorbeelden, van organisaties in het voortgezet onderwijs, zijn zo concreet mogelijk beschreven. De cases zijn ingevuld aan de hand van de informatie van de betreffende werkgevers. Zij hebben de indirecte effecten zelf gewogen, gebaseerd op hun eigen beleving. De eigen weging zou anders kunnen zijn. Het gaat dan ook om voorbeelden.

- Download het Sectormodel vo inclusief werkgeven
- Download de uitwerking De Onderwijsspecialisten - Onderwijsondersteuner
- Download de uitwerking Eckartcollege - Assistent-concierge
- Download de uitwerking Eckartcollege - Schoonmaak uitbesteden
- Download de uitwerking LVO Heuvelland - Onderwijsassistent
- Download de uitwerking Scope Scholengemeenschap - Assistent-concierge