Goede voorbeelden banenafspraak

07 juli 2020

Veel scholen in het funderend onderwijs hebben al ervaring met het creëren van banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Benut deze ervaringen voor uw eigen school!

Praktijkmodellen voortgezet onderwijs

Aan de hand van zes uitgewerkte modellen ziet u wat mogelijk is, wat het opbrengt en wat de kosten zijn. De voorbeelden, van organisaties in het voortgezet onderwijs, zijn zo concreet mogelijk beschreven. De cases zijn ingevuld aan de hand van de informatie van de betreffende werkgevers. Zij hebben de indirecte effecten zelf gewogen, gebaseerd op hun eigen beleving. De eigen weging zou anders kunnen zijn. Het gaat dan ook om voorbeelden.

- Download het Sectormodel vo inclusief werkgeven
- Download de uitwerking De Onderwijsspecialisten - Onderwijsondersteuner
- Download de uitwerking Eckartcollege - Assistent-conciërge
- Download de uitwerking Eckartcollege - Schoonmaak uitbesteden
- Download de uitwerking LVO Heuvelland - Onderwijsassistent
- Download de uitwerking Scope Scholengemeenschap - Assistent-conciërge
 

Praktijkvoorbeelden

Almeersche Scholengroep (met video)

Film ‘De banenafspraak: geven en slagen’ portretteert Odilly (20 jaar) op de praktijkschool van de Almeerse Scholengroep die leerlingen instructie geeft in het bedienen van de heftruck. Odilly is oud-leerling van de praktijkschool en in het kader van de banenafspraak nu in loondienst op zijn oude school. In de video vertelt schooldirecteur Bertien Hoek hoe je een passende plek voor deze groep creëert.

Het voorbeeld van de Almeersche Scholengroep staat ook beschreven in het Goede Voorbeeldenboek bij het onderzoek 'Bekend maakt bemind' van Loyalis.

Hofstad Lyceum (met video)

Het Hofstad Lyceum heeft als assistent conciërge Ridouan na twee jaar in vaste dienst aangenomen.  Michel Rogier zag Ridouans toegevoegde waarde. In onderstaande video legt hij uit dat je als werkgever dan wel informatie nodig hebt over de regelgeving. Project De Baanbrekers helpt werkgevers ook bij dit soort vragen.

Thomas a Kempis College (met video)

"Als je het op deze manier doet, dan lukt het wel." Eelco van der Kruk is directeur van het Thomas a Kempis College deelt zijn ervaringen met Stephan Spieker die een werkplek vond op deze school.

Lees ook over assistent-conciërge Pascal op het Thomas a Kempis in Arnhem.

Scholengroep Spinoza (regio Haaglanden)

De Scholengroep Spinoza (regio Haaglanden), die twee Wajongers in dienst heeft genomen als hulp-conciërge, vertelt in het VO-magazine over haar ervaringen. Lees het artikel 'Het mes snijdt aan twee kanten'

VO-raad bureau

Op het bureaukantoor van de VO-raad werd drie jaar geleden een medewerker facilitaire zaken ingehuurd via het UW. “Natuurlijk vergt het (tijds)investeringen, maar dat is het meer dan waard." Lees het artikel 'Gouden medewerkers'.

Stichting Achterhoek VO

Wat kunnen we doen om meer mensen met een afstand op de arbeidsmarkt te bereiken? Die vraag kwam met verbale steun van het stichtingsbestuur en de schooldirecteuren bij Angelique Olden en Nicolette Boekhorst op het bordje. Angelique werkt op het bestuursbureau van stichting Achterhoek VO die bij elkaar over 14.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat. Nicolette werkt op een van de scholen als personeelsadviseur. Zij zitten beiden in de beleidsgroep P&O en zijn ‘kartrekkers’ van de uitvoering van de Participatiewet.

Christelijk Lyceum Delft

De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO) had een bestaande reguliere vacature voor  ‘medewerker crediteuren’ voor 16 uur in de week, verdeeld over drie dagen. René Lamens, hoofd van de financiële administratie, vroeg bij de collega’s na wat zij ervan zouden vinden als Nathan werd aangenomen. Het bleek dat er meer dan voldoende draagvlak was. Nathan (22) had stage gelopen en zat in de Wajong omdat hij autisme heeft.

Comenius Leeuwarden

De teamleider Praktijkonderwijs Martin Jepkema is vanuit zijn vorige functie als stagecoördinator voor het praktijkonderwijs de deskundige op het gebied van de Participatiewet en de Banenafspraak. Het CSG Comenius vindt het belangrijk dat leerlingen zich goed ontwikkelen en hun eigen plek vinden in de samenleving. Lees wat de ervaringen waren van Jepkema met zijn collega Krishen als medewerker reprografie

Eckartcollege Eindhoven

Het Eckartcollege in Eindhoven heeft geen visie geformuleerd op inclusief HRM, maar gedraagt zich er wel naar. Mensen met een arbeidsbeperking horen er volgens de school gewoon bij. De school is een deel van de maatschappij en leerlingen dienen in aanraking te komen met de hele maatschappij en deze dient de school daarom ook naar binnen te halen. Alex (34) is gedetacheerd als assistent-conciërge voor 1 fte en heeft een SW-indicatie. Zijn beperking is dat hij minder goed zelfstandig kan functioneren.

‘s Gravendreef College Leidschenveen

Hoofd P&O Jaap Willem Westhoek heeft de Participatiewet en Banenafspraak als thema opgepakt en een visie geformuleerd. Spinoza heeft ook veel vmbo-leerlingen op basisniveau. Het is voor hen vaak een uitdaging om werk te vinden. Bij Spinoza werken sinds 2016 twee assistent-conciërges vanuit de Wajong, Sander (32) is in dienst van de school. Hij zit in het doelgroepregister en valt onder de Banenafspraak. Daarmee is de no-risk polis van toepassing.

Groene Hart Leerpark, Alphen aan den Rijn

Op het Leerpark in Alphen aan den Rijn, een vmbo-school waar ‘leren door doen’ centraal staat, werkt één persoon in het kader van de Banenafspraak: Mike. Hij is ondersteuner van de conciërge. Een medewerker uit de doelgroep lijkt locatiemanager Evelien Terwijn ook het hoogst haalbare, gezien de extra benodigde begeleiding.

Olympus College Arnhem (Quadraam)

Quadraam heeft veel ervaringen met medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2016 zijn 21 personen geplaatst, waarvan 2 bij het Olympus College. Bas werkt 24 uur als conciërge en toezichthouder. De inzet van Bas is een groot succes. Schoolleider van het brugjaar Ed Boekhorst geeft aan dat hij Bas als een volwaardige professionele conciërge ziet

Tabor College Oscar Romero in Hoorn

Op dit moment is zijn er twee mensen met een arbeidsbeperking aan het werk op het Tabor College. Eén werkt op het Oscar Romero, dat is Rinske. Ze werkt als assistent TOA (Technisch Onderwijs Assistent) Biologie voor 12 uur in de week. Ze heeft ME, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Daardoor is zij geregeld afwezig. Mireille Meyer-Stavenuiter, docent Biologie en schoolopleider zegt er het volgende over: “Rinske is een extraatje, maar reken er niet op. Alles wat zij wel doet, is mooi meegenomen.”

Regius College Schagen

Het Regius College vindt dat zij open moeten staan voor de gehele samenleving: “Ook al heb je een beperking, ieder mag en moet zich kunnen ontplooien.” Deelname van mensen met een arbeidsbeperking is goed voor de leerlingen. Op dit moment zijn er naast Judith, een dove medewerker en een medewerker bij de repro gedetacheerd vanuit Noorderkwartier. Ook heeft het Regius een schoonmaakcontract waarin afspraken zijn gemaakt over deelname over mensen met een arbeidsbeperking (een zogenaamde social return afspraak). Een voorbeeld is Judith (28), zij werkt als administratieve ondersteuning P&O.

Stanislascollege, vmbo-locatie Rijswijk

De school heeft op dit moment één persoon geplaatst in het kader van de Banenafspraak als basismedewerker zorg, onderwijs en administratie. De medewerkster Pascalle is per 9 januari 2017 in dienst en werkt twintig uur in de week. Ze heeft geen vastomlijnd takenpakket, maar doet wat nodig is. Op dit moment ondersteunt ze vooral haar begeleider en hoofd vakgroep biologie De directeur wil ook meer stage- en doorgroeimogelijkheden bieden aan leerlingen van de naastgelegen praktijkschool.

Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad

De inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt past inmiddels goed bij de cultuur van de stichting. Dat is niet altijd zo geweest, aldus facility manager Sandra Nobel. Zij werkt zelf al sinds 2006 met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en sinds 2010 doet ze dat ook bij de SVOL. Sabine is 22 jaar en heeft Praktijkonderwijs gevolgd en vervolgens een MBO-2 diploma administratieve dienstverlening behaald. Voordat ze bij de SVOL kwam als facilitair medewerker, zat ze thuis zonder werk.

Wartburg College te Barendrecht

Er werken op het Wartburg College twee personen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Eén van hen valt onder de Banenafspraak. Ook heeft de school een stagiaire van het praktijkonderwijs en een vrijwilligster met autisme (Wajong). Het hoofd P&O Hans Stolk heeft voor het MT en College van Bestuur een notitie geschreven over de Participatiewet en de Banenafspraak. Afgesproken is dat de school ermee aan de slag gaat en dat het wat mag kosten. Het beleid is nu dat er bij een vacature voor onderwijs ondersteunend personeel (OOP) altijd gekeken wordt of iemand geplaatst kan worden in het kader van de Participatiewet. Nellie (44) is medewerker personeelszaken. “We hebben enorm geboft met haar. Ze heeft de benodigde vaardigheden en mentale denkkracht. Extra begeleiding is niet nodig.”

Willem de Zwijgercollege Papendrecht

Op het Willem de Zwijgercollege werkt Anja als gastvrouw wat later is uitgebreid met extra taken. De reden om een medewerker met een arbeidsbeperking aan te nemen was de Participatiewet. Maar de school wil ook echt aan haar maatschappelijke verplichtingen voldoen. Het idee kwam van de directeur van de school. P&O-functionaris Quinty Boganen ging vervolgens aan de slag om geschikte kandidaten te vinden. Dat lukte via Baanbrekend Drechtstede.

Develsteincollege en Het Loket

Ervaring met de inzet van mensen met enigerlei beperking helpt zeker bij het aantrekken van mensen in het kader van de Banenafspraak. Het Develsteincollege (havo/vwo/gymnasium) en Het Loket (vmbo) in Zwijndrecht staan op het punt om nog twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek bij hen te bieden.  Schoolbestuurder Matthijs den Haan: “We willen als school zeker een maatschappelijke functie vervullen door mensen de kans te bieden verder op de arbeidsmarkt te komen. Maar voor ons is ook en vooral belangrijk dat docenten ontlast worden.”

Lees ook het onderzoek 'Bekend maakt bemind: onderzoek banenafspraak in het vo' en het bijbehorende Goede-voorbeeldenboek dat in opdracht van de VO-raad en het ministerie van OCW door Loyalis Kennis & Consult en met medewerking van Voion* is uitgevoerd bij veertien goede praktijkvoorbeelden. Aan het woord komen de geplaatste medewerkers, hun direct begeleider of leidinggevende en de directeur en/of HR-functionaris. 

*Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs waar de VO-raad onderdeel van is.