Handreikingen: bereik uw schoolambities rond 5 thema's met goed strategisch personeelsbeleid

01 mei 2017

Veel scholen hebben ambities rondom de thema's 'bevoegd lesgeven’, ‘masteropgeleide leraren’, ‘begeleiding van startende leraren’, ‘differentiatie’ en/of ‘ICT-vaardigheden en e-didactiek’. Goed strategisch personeelsbeleid is essentieel om deze ambities te kunnen bereiken. Maar hoe komt u tot goed strategisch hrm-beleid rond deze thema's? Het programma Stap 2 ontwikkelde 5 handreikingen, die bestuurders, directeuren en hr-medewerkers ondersteunen op dit vlak. Deze handreikingen zijn recent vernieuwd en staan vol actuele kennis, tips en praktijkvoorbeelden.

De handreikingen zijn opgebouwd uit wetenschappelijke en praktijkkennis over strategisch hrm en een lerende cultuur in professionele schoolorganisaties. U kunt de handreikingen als naslag- en reflectiewerk gebruiken.

Download de handreikingen en de bijbehorende infographics:

 

Contact 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u sparren met onze experts over de bovenstaande thema’s? Mail ons gerust: stap2@vo-raad.nl.