Hybride onderwijs: tegelijk lesgeven aan leerlingen in de klas en thuis

22 oktober 2020

Lerares Duits Marloes Derksen van het Kennemer College in Beverwijk zorgt voor een duidelijke opbouw in haar les, zodat de leerlingen thuis gewoon mee kunnen doen. Hoe pakt ze dit aan?
Hieronder staat een klein gedeelte uit het verhaal van Marloes. Lees het hele verhaal op Voortgezetleren.nl.


Marloes past al een tijdje blended learning toe in haar lessen voor het Kennemer College in Beverwijk. Voor de coronacrisis betekende dit dat ze zowel online als offline werkvormen toepaste. Marloes: “In de huidige situatie betekent het ook dat ik tegelijkertijd lesgeef aan leerlingen die in de klas zitten en aan leerlingen die thuiszitten met mogelijke coronaklachten.” Ze deelt haar beeldscherm via het digibord zodat de leerlingen in de klas de leerlingen thuis zien. De leerlingen thuis doen in principe precies hetzelfde: ze luisteren naar de instructie en leveren online hun opdrachten in. De inhoud van de lessen is niet anders doordat leerlingen op afstand meedoen: “In principe behandel je dezelfde stof, alleen is de vorm soms anders.” Het belangrijkste volgens haar is dat je een duidelijke opbouw in je les hebt. 

Binnen de lesonderdelen is het volgens Marloes belangrijk om leerlingen weer een keuze te bieden. Bijvoorbeeld of ze een opdracht individueel of in groepsverband maken. Of dat ze een opdracht helemaal niet maken, omdat ze een leerdoel al beheersen.

Techniek moet op orde zijn, zodat de leerlingen die thuiszitten zo veel mogelijk het idee hebben aanwezig te zijn in de les. Ze merkt dat leerlingen steeds meer wennen aan deze vorm van onderwijs: “Ik denk dat je in eerste instantie echt moet investeren in een goede band met je klas en duidelijk moet uitleggen wat de bedoeling is.”
 

Wat doet het Kennemer College als een docent met mogelijke coronaklachten thuiszit?
De lessen op het Kennemer College gaan in principe gewoon online door als een docent met mogelijke coronaklachten thuiszit. Een andere docent zit dan als moderator in het lokaal met de leerlingen en zorgt ervoor dat alles technisch klaarstaat. Daarnaast is een taak van deze docent om – als dat nodig is – te zorgen voor orde in de les. Marloes: “De eerste dag dat een docent met klachten thuiszit, vallen de lessen wel uit omdat het vaak lastig is om op zo’n korte termijn collega’s in te zetten die stipuren hebben: uren waarin leraren – ook al voor corona – een klas opvangen van een zieke collega. Maar na die eerste dag gaan zo veel mogelijk van de lessen door!”


Het Kennemer College neemt deel aan het innovatietraject met als thema ‘Het versterken en behouden van afstands- en hybride onderwijs.
 

Meer artikelen van Voortgezet leren: