In korte tijd brugklas verbreed en verlengd

24 maart 2021

Tabor College Oscar Romero in Hoorn begint komend schooljaar met een havo/vwo-brugklas en een tweede brugjaar voor de mavo/havo-brugklas. De ‘dakpanklas’ is op deze school een oude bekende. Deze wordt nu vanwege corona in korte tijd nieuw leven in geblazen.

Conrector Arnoud Lansdaal schetst een golfbeweging: “Rond het jaar 2000 hebben we de heterogene brugklassen losgelaten, want we kregen steeds minder vwo-leerlingen. We maakten een aparte vwo-klas en snel daarna ook maar een mavoklas. De laatste jaren zien we dat er vanuit het basisonderwijs steeds meer dubbele adviezen komen. Door het coronavirus is dat alleen nog maar toegenomen. We hebben nu naast de twee dakpanklassen aparte mavo-, havo- en vwo-klassen. Dus we kunnen elk advies voorzien van een passende klas. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst gaan groeien naar alleen twee dakpanklassen, mavo/havo en havo/vwo.”

Brede brugklas voor gemotiveerde leerlingen

De school hanteert een vrij soepel toelatingsbeleid: echt gemotiveerde leerlingen met een mavo-advies mogen naar de mavo/havo-klas, en kinderen met een havo-advies naar de havo/vwo-klas. “We vertellen ze wel dat ze daar meer worden uitgedaagd.” Vaak zijn ouders uit op het hoogst bereikbare voor hun kind. Soms twijfelen zij aan het advies van de basisschool. Vaak terecht, ziet Lansdaal: “Een derde van deze kinderen stroomt door naar de havo, en evenveel naar het vwo.” Er zitten op het Oscar Romero wel grenzen aan de soepelheid. Lansdaal: “Als een basisschool een kader/mavoleerling het voordeel van de twijfel heeft gegeven en wij laten deze naar mavo/havo gaan, dan neem je naar ons idee een te groot risico.”

Kort dag voor organisatie brede brugklassen

Het besluit om komend schooljaar te starten met een havo/vwo-klas en een tweede brugjaar mavo/havo viel pas afgelopen januari. “Ja, dat is kort dag”, grinnikt Lansdaal. “We zijn meestal nogal slagvaardig hier.” Over deze vernieuwingen werd al langer nagedacht. “Maar vanwege een grote renovatie van ons pand hebben we die plannen voor ons uitgeschoven. Corona bracht alles weer in een stroomversnelling.” De nieuwe klassen blijven echter ook na corona in stand. “We willen kinderen de mogelijkheid geven om hun potentie te laten zien.” Helaas had de school haar nieuwe informatieboekje al rondgestuurd. Er moest opnieuw worden gecommuniceerd over de nieuwe plannen met basisscholen en ouders van al ingeschreven kinderen.

Afstemming en instemming vernieuwd brugklasmodel

Bij het opstarten van een dakpanklas of brede brugklas heeft een school rekening te houden met de eigen licenties (toegestaan onderwijs) en wet- en regelgeving (o.a. voorzieningenplanning). Vaak is afstemming in de regio dus nodig. In het geval van Tabor College Oscar Romero met de twee andere Tabor-scholen. “Wij stemmen dit soort vernieuwingen onderling op elkaar af. Bij de verandering van je brugklasmodel heb je ook instemming nodig van je medezeggenschapsraad. Wij hebben onze plannen goed moeten uitleggen om steun te krijgen.” De MR had vragen over de haalbaarheid van de communicatie, de nog te maken lessentabel en de gevolgen voor het personeel. “Maar zij onderkende gelukkig de noodzaak van de verandering.”

Extra ondersteuning leerlingen

De mavo/havo-brugklas houdt als het even kan twee jaar lang dezelfde mentor. Zo kunnen zij onderling een betere band opbouwen. En in het tweede brugjaar zullen de leerlingen extra ondersteuning krijgen. Daarvoor wordt op de dinsdagmiddag een extra uur ingelast. Op deze vergadermiddag zijn geen reguliere lessen ingeroosterd. Leerlingen kunnen zich dan inschrijven voor extra les in vakken waar ze moeite mee hebben. De afgelopen maanden werd een dergelijk banduur al ingezet voor de huidige leerlingen. 400 van de 1200 leerlingen maakten hier gebruik van. “Die ondersteuning zullen we nu deels uit eigen middelen vergoeden en deels uit de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.”

De vaksecties hebben ruimte nodig om de nieuwe dakpanklassen vorm en inhoud te geven. Differentiatie en determinatie spelen daarbij een belangrijke rol. De school heeft hierbij veel nut van RTTI (reproductie, training, transfer, inzicht). Leraren zetten deze systematiek in om het niveau van leerlingen in te schatten en een passend aanbod te doen.

Vergoeding voor extra uren docenten

Er komt veel op collega’s af, beseft Lansdaal. “Leraren vinden de vernieuwingsplannen prima en snappen de noodzaak, maar ze zien wel op tegen het werk dat eraan vastzit. De druk is al hoog; leraren hebben de halve klas voor hun neus en moeten de andere helft thuis bedienen. We hopen dat we straks vanuit die rijksregeling een vergoeding kunnen stellen tegenover de extra werkuren.”

Dakpanklassen trekken leerlingen aan

De toeleverende basisscholen, die steeds meer dubbele adviezen geven, zijn enthousiast. Zeker nu door corona scholen leerlingen graag het voordeel van de twijfel geven. De dakpanklassen trekken extra leerlingen aan. “Dat is mooi meegenomen, want door die verbouwing kregen wij de laatste twee jaar minder aanmeldingen. Dit jaar hadden we graag ons mooi opgeknapte pand willen laten zien. Helaas konden we geen open dag houden. Op onze website konden toekomstige leerlingen virtueel gelukkig veel van de school zien.”