Inspiratie! Praktijkvoorbeelden burgerschap

14 februari 2021

Op deze pagina vindt u praktijkvoorbeelden van vo-scholen die op diverse wijze invulling geven aan burgerschapsonderwijs.
Greijdanus Zwolle: 'We laten leerlingen systematisch vormende ervaringen opdoen'

Leerlingen opleiden voor het leven. Dat is de ambitie van de gereformeerde vo-school Greijdanus in Zwolle. Onder de noemer 'Brede vorming' is er een doorgaande leerlijn in ontwikkeling waarin de persoonlijke vorming van leelingen centraal staat. Ook burgerschapsvorming valt hieronder. Als auctor 'Brede vorming' jaagt scheikundedocent Hans Vogelzang deze ontwikkeling aan: Lees hier het volledige praktijkvoorbeeld.

GSG Guido: Arnhem: 'Dienstbaarheid naar de samenleving ontwikkelen'

Erik-Jan Hakvoort, docent en teamleider havo/vwo, heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Werken op een stadsboerderij, bij een wereldwinkel of in een verzorgingshuis: "Het is mijn stellige overtuiging dat MDT de burgerschapsvorming van onze leerlingen enorm verrrijkt." Lees het volledige praktijkvoorbeeld.

Corderius College Amersfoort: 'Een nieuw wij creeeren met gerichte activiteiten'

Een relatief klein incident bracht op deze school een beweging op gang die zich richt op versterking van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en discriminatie: "Dat de leerlingen zelf aangaven dat ze hier meer mee wilden, maakt deze beweging heel erg krachtig", vertelt vertrouwenspersoon Esther Ocheng. Ze noemt onder meer een pelgrimstocht en leerlingen-arena als activiteiten. Lees het volledige praktijkvoorbeeld.

Oranje Nassau College Zoetermeer: 'Burgerschap, anti-pestbeleid + sociale veiligheid'

Steffan Groenenberg is op het Oranje Nassau fulltime coordinator sociale veiligheid. Burgerschapsvorming, anti-pestbeleid en sociale veiligheid vormen voor hem een totaalpakket: "Samen werken we aan een school waar veel aandacht is voor omgaan met elkaar, waar je wordt gezien, iedereen een kans krijgt en waar alle leerlingen weten dat ze bij iemand terechtkunnen als ze daar behoefte aan hebben." Lees hier het volledige praktijkvoorbeeld.

Lyceum Kralingen Rotterdam: 'Als je elkaar wilt begrijpen, moet je elkaar kennen'

Op Lyceum Kralingen staat wereldburgerschap centraal. In een samenleving van wereldburgers voelt iedereen zich gewaardeerd en geaccepteerd, is niemand minder waard dan een ander, en gaan mensen en bedrijven op een duurzame manier om met hun omgeving en met de aarde. "Wij vinden dat het onderwijs een belangrijke rol speelt in het creeren van zo'n wereld," zegt directeur Ilyas Bagci. Lees het volledige praktijkvoorbeeld.

De Amsterdamse Mavo: 'Burgerschap is bij ons de rode draad'

Daar waar andere scholen burgerschap in moeten passen, was het voor de nog ‘jonge’ Amsterdamse Mavo, juist het vertrekpunt. “We willen dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen. En zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en daaraan een bijdrage gaan leveren,” vertelt Martine van Hoogen. Met Lars Hoogmoed vormt ze ‘de schoolleiding’ van de Amsterdamse Mavo, de eerste humanistische school van Nederland. Lees het volledige praktijkvoorbeeld. 

Gymnasium Felisenum Velsen: 'Deze school is een tweede huiskamer voor leerlingen'

Om ‘veilig te landen’ op de middelbare school en te groeien in burgerschap, oefenen de brugklassers in de mentorlessen de eerste zes weken sociale vaardigheden. Sinds 2017 staat ook het UWC-project (United World Colleges Nederland) op het programma, met onder meer het eilandenspel,” vertelt Marcel Kemper, rector van het Gymnasium Felisenum in Velsen. Lees het volledige praktijkvoorbeeld.

Rotterdam Designcollege: 'Er is altijd ruimte voor burgerschap'

"Ik kies er bewust voor om in mijn les aandacht te geven aan maatschappelijke thema's. Er is altijd ruimte, zolang je het maar goed plant. Dat wat ik uit zulke lessen haal, is van grote waarde voor de burgerschapsvorming van mijn leerlingen." In gesprek met Ismail Aghzanay, docent Engels op het Rotterdam Designcollege. Lees het volledige praktijkvoorbeeld.  

Van Maerlant, Den Bosch: 'We hechten waarde aan voorleven en voorbeeldgedrag'

"Vertrouwen speelt een belangrijke rol op het Van Maerlant. De jassen hangen hier niet in lockers, maar gewoon in de gangen, en leerlingen krijgen veel ruimte om, met ondersteuning van school, eigen ideeen, plannen, voorstellen of eigen 'ondernemingen' uit te voeren," aldus Tiny de Groot, locatiedirecteur Van Maerlant, Den Bosch. Lees het volledige praktijkvoorbeeld.

Bonhoeffercollege Castricum: 'Je moet maatwerk kunnen leveren voor burgerschap'

"Op onze school is burgerschapsonderwijs verweven in het lesprogramma en komt het aan bod in verschillende activiteiten, zoals buitenlandse reizen en het Leerlingenparlement," vertelt rector Marga Nievelstein. Ze ziet de positieve effecten onder meer terug in de schoolcultuur, de goede sfeer en de openheid. Lees het volledige praktijkvoorbeeld.
 

RSG Tromp Meesters Steenwijk: 'Leerlingen moeten burgerschap echt beleven'

"Reflecteren we voldoende op de doelen van activiteiten? Bijvoorbeeld: wat heb je geleerd van deze ochtend bij de Voedselbank, wat neem je daarvan mee?," noemt Alie Gerrits, afdelingsleider mavo-havo op RSG Tromp Meesters, als aandachtspunt. Lees het volledige praktijkvoorbeeld. 

Cambreur College Dongen: 'Kernwaarden zijn richtinggevend'

"Tijdens onze bezinningsdagen ervaren leerlingen dat veel medeleerlingen, net als zij, ook iets hebben meegemaakt in hun leven. Het gaat om vertrouwen, waardering, respect, luisteren en begrip hebben. Allemaal heel belangrijk in de groei naar goed burgerschap," vertelt directeur Rene Hermans. Lees het volledige praktijkvoorbeeld. 

Mundus College Amsterdam: 'Regelmaat van vast burgerschapsvak werkt hier goed'

"Op deze school, met leerlingen van wel zestig verschillende nationaliteiten, is het belangrijk dat je elkaar begrijpt en respoecteert, en dat je inziet dat iemand een heel leuk mens kan zijn, ook als hij anders is dan jij," vertelt politicologe Maxe de Rijk, docent Persoonsvorming & Socialisatie. Lees het volledige praktijkvoorbeeld.