Katernen VO-academie

18 januari 2024

Je vindt hier alle edities van Katern en KaternPlus die zijn uitgegeven door de VO-academie. Je kunt ze downloaden (klik!) of kosteloos bestellen door een mail te sturen naar info@vo-academie.nl o.v.v. de naam van het katern dat je wilt bestellen en je adresgegevens.
Katern en KaternPlus is een publicatie van de VO-academie.

 

Online jubileumkatern 10 jaar VO-academie

Dit speciale, digitale katern gaat over de ontwikkeling van professionalisering van leiderschap en is gepresenteerd op het VO-congres. Als (beginnend) leidinggevende kan je hier snel inzichten en overzicht over leiderschap vinden. Thema’s als de professionalisering van en het beroepsbeeld van bestuurder en schoolleider, de ontwikkeling van leiderschap, het gebruik van reflectie en de visie op kwaliteit en professionalisering in het onderwijs worden er behandeld.

Edities Katern

21: Kansengelijkheid | 20: Kennisgedreven leiderschap | 19: Verandermanagement

  

18: Burgerschap | 17: Inclusief werkgeverschap | 16: Verantwoording

  

15: Gespreid leiderschap | 14: Regionale samenwerking voor bestuurders | 13: Professionele ontwikkeling en loopbaanoriëntatie

  

12: Samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap | 11: Peoplemanagement | 10: Intervisie

  

9: Begeleiding startende leraren, schoolleiders en bestuurders | 8: Collegiale visitatie | 7: Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

  

6: Coaching | 5: Leernetwerken voor schoolleiders en bestuurders | 4: Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO

  

3: Strategisch HRM | 2: Financieel leiderschap | 1: Non- en informeel leren door schoolleiders

  

 

Edities KaternPlus

6: Leidinggeven aan innovatie | Professionele ontwikkeling van schoolleiders | Crisismanagement

5: Onderzoek naar professionalisering | SHRM | Intersectorale intervisie

4: Gespreid leiderschap in een lerende organisatie | Professionaliseringsthema's voor bestuurders | Ben Tiggelaar over de kloof tussen bedoelingen en de praktijk

  

3: Collegiale bestuurlijke visitatie | Medezeggenschap | Dr. Marlies Honingh over de relatie tussen bestuur en onderwijskwaliteit

2: Een leervraag ontwikkelen | André Wierdsma over de complexe werkelijkheid | Aart Goedhart over proceskunde en projectmatig werken

1: Paul Rosenmöller over leiders in de toekomst | Strategisch Onderwijskundig Leiderschap | Drie schoolleiders en bestuurders delen hun visie over 5 jaar