27 mei 2019

De VO-raad heeft een netwerk opgezet voor HR-functionarissen in het voortgezet onderwijs, van wie het schoolbestuur lid is van de VO-raad. Bij deelname aan dit netwerk wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen rond werkgeverszaken en professionalisering van de schoolorganisatie (onder meer CAO VO, banenafspraak, arbeidsrecht, lerarentekort, strategisch hrm), kunt u praktijkvoorbeelden en oplossingen delen met collega’s uit het veld én kunt u de VO-raad van input voorzien rond deze thema’s.

HR-medewerkers vormen een doelgroep die voor de VO-raad een significante rol heeft bij de vraagstukken rondom professionalisering van de schoolorganisatie, werkgeverschap en cao. De groep is een belangrijke graadmeter voor de VO-raad; uw input binnen dit netwerk is voor ons dan ook van groot belang.

Informatiebijeenkomsten

Het netwerk komt tweemaal per jaar bijeen tijdens informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten wordt u onder meer geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en verzamelt de VO-raad input over deze thema’s. Deelnemers kunnen daarnaast praktijkvoorbeelden en oplossingen delen met hun collega’s uit het veld. In de pauzes is er gelegenheid om te netwerken.

Praktische informatie

Deelnemers kunnen zich voor iedere bijeenkomst aanmelden via de website van de VO-raad. De samenstelling van de groep bij bijeenkomsten is dan ook wisselend.

Voor alle bijeenkomsten geldt dat deze beginnen met een inloop met lunch om 12:30 uur. De bijeenkomst duurt van 13:00 tot 16:00 uur. De locatie is: Zaal van Zeven, Bollenhofsestraat 138-A, Utrecht.

In 2019 staan de volgende bijeenkomsten gepland:

Vragen

Heeft u vragen over het netwerk voor HR-medewerkers, dan kunt u contact opnemen met Gemma Hufen (gemmahufen@vo-raad.nl) of Jonah Opsteen (jonahopsteen@vo-raad.nl).