Leerlingen voor één dag bestuurder

20 april 2016

Dianne (6 vwo), Mart ( 6 vwo) en Rüben (4 vmbo-t) namen op 20 april 2016 het werk over van bestuurder Yolande Ulenaers en directeur bedrijfsvoering Henry Winter van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze ruil staat in het teken van leerlingenparticipatie binnen de school, legt Ulenaers uit: “Sinds ik bestuurder ben, heb ik minder direct contact met leerlingen. Ik zoek naar een manier hoe ik de stem van de leerling goed blijf horen. Over dat vraagstuk denken de leerlingen op deze dag mee en adviseren ze mij.”

Dianne, Mart en Rüben spraken in de ochtend met de directeur van een fusieschool over een lastig huisvestingsvraagstuk waar deze school in Nijmegen voor staat. Mart: “We bedachten hoe we een afvaardiging van de leerlingen samen met de directie en de gemeente om de tafel kunnen krijgen. Met de ervaringen van de drie partijen aan tafel, komen we er denk ik vast wel uit.”

Leerlingenraad volgend jaar niet meer voor kleine dingen

De leerlingen onderzochten hoe het met leerlingenparticipatie staat op hun scholen en hoe dat verbeterd kan worden. “Het is bijvoorbeeld belangrijk om leerlingen in de leerlingenraad te krijgen die ook echt iets willen bereiken. De medezeggenschapsraad is meer met beleid bezig en nu is de leerlingenraad er alleen voor kleine dingen”, zegt Dianne. “We spraken ook met rectoren van twee locaties. Het idee is dat het volgend jaar anders wordt, door de leerlingenraad om te vormen en een actievere rol te geven bij besluiten.”

Laat ze ideeën toetsen voordat het beleid wordt, niet achteraf als het in formatieplannen en begrotingen is gegoten.

De leerlingen zijn lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep. Ulenaers ziet de huidige leerlingenraad als voorportaal van de MR,  “maar dan wel op de goede manier. We moeten leerlingen juist aan de voorkant van beleid betrekken. De leerlingenraad kan meer dan een feest organiseren. Laat ze ideeën toetsen voordat het beleid wordt. Niet achteraf als het in formatieplannen en begrotingen is gegoten en het grotendeels over de hoofden van de leerlingen heen gaat.”

Snappen wat er speelt

Mart begrijpt door deze dag beter wat er schuilgaat als bijvoorbeeld de bestuurder in de GMR-vergadering iets uitlegt. “De GMR, leerlingenraad en directie staan in naam wel dichtbij elkaar, maar in de praktijk blijken ze toch door verschillende achtergronden en belangen een andere insteek te hebben. Het zijn best lastige stukken die je bij de GMR behandelt, en voor leerlingen helemaal. Ik vond het goed om te zien hoe dat stukje papier uiteindelijk in een vergadering komt. Daardoor zetten we bij de GMR niet alleen een stempel onder een document, maar snappen we ook wat er speelt”, aldus Mart.

Leerlingparticipatie als onderdeel van goed bestuur

“Als bestuurder en lid van de themacommissie Governance zie ik de belangrijke rol van  medezeggenschap, ook voor leerlingen”, zegt Yolande Ulenaers. “Deze dag paste zo goed in de lijn van waar we mee bezig zijn. Deze kans kwam via de Bursar Society voorbij en die heb ik gelijk met beide handen aangepakt.”