Martinuscollege over nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage: “We hopen dat ons fonds een eigen leven gaat leiden”

18 mei 2021

Keuzes maken binnen de schoolbegroting. Dat is kort samengevat hoe Kees van Bergeijk, bestuurder van het Martinuscollege in Grootebroek, omgaat met de nieuwe wet rond de vrijwillige ouderbijdrage. “Je moet nadenken over wat belangrijk is in een school. Naast het educatieve aspect is dat volgens mij ook zeker dat leerlingen op een andere manier ervaringen met elkaar opdoen en zich persoonlijk en sociaal kunnen ontwikkelen. Dus hebben we een fonds opgezet met geld uit onze begroting om dit mogelijk te blijven maken.”

Met de nieuwe wet rond de vrijwillige ouderbijdrage, die per 1 augustus aanstaande in werking treedt, wordt vastgelegd dat leerlingen mee moeten kunnen doen aan de activiteiten die scholen organiseren, ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit levert voor scholen het vraagstuk op hoe ze hun (bestaande) aanbod van activiteiten - zoals sport, excursies/reizen en werkweken - kunnen blijven bekostigen, als de financiële bijdrage van een deel van de ouders hieraan mogelijk wegvalt maar wel alle leerlingen moeten kunnen deelnemen. 

Kern van de aanpak op het Martinuscollege is dat activiteiten in principe worden bekostigd vanuit de schoolmiddelen. Van Bergeijk: “We hebben geld hiervoor vrijgemaakt binnen de begroting en dit in een fonds gestopt. Hiermee kunnen de komende vijf jaar in elk geval de werkweken worden gefinancierd voor alle leerlingen. En daarnaast proberen we dit fonds aan te laten vullen. In feite vragen we nog steeds om een vrijwillige bijdrage en sturen we een factuur. In de schoolgids, de bijlage bij de factuur en op ons onderwijsportaal staat wel nadrukkelijk vermeld dat de gevraagde bijdrage vrijwillig is. Daarnaast zullen we er wellicht niet aan ontkomen om soms te moeten vermelden dat als er niet voldoende betalende deelnemers zijn, een activiteit mogelijk niet door kan gaan." 

Bijdrage bedrijfsleven

"Ook de Stichting Leergeld blijft ons geld geven voor leerlingen die daar zijn ingeschreven, tot een maximaal afgesproken bedrag. Én we willen het bedrijfsleven laten sponsoren. Het is interessant te kijken hoe je hierbij gebruik kunt maken van al bestaande contacten en verbinding kunt maken met andere (leer)doelen, bijvoorbeeld rond loopbaanoriëntatie. Bijvoorbeeld door een bedrijf een excursie of werkweek te laten sponsoren, waarbij leerlingen ook iets leren over en geïnteresseerd kunnen raken in de betreffende sector en het bedrijf. Dat levert win-win situaties op. We hopen dat het fonds zo in de toekomst echt een eigen leven gaat leiden.”

Keuzes 

Echter, je ontkomt als school niet aan het maken van keuzes, aldus Van Bergeijk: wat doe je nog wel en niet qua activiteiten, hoeveel geld reserveer je hiervoor in de begroting, welke andere dingen vallen hierdoor weg? “Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen ook sociale ervaringen opdoen, dat ze geen leefachterstand oplopen. Dus hebben we ruimte in de begroting gezocht om dit te bekostigen. Maar dit blijft lastig, zeker in krimpgebieden zoals de onze, ook omdat het om forse bedragen gaat. Het roept ook zeker vragen op over de bekostiging door de overheid, en waarom je als school hiervan niet én onderwijs- én andersoortige activiteiten kan betalen. Voor nu, in deze huidige situatie, proberen we er in elk geval zo creatief mogelijk mee om te gaan en die zo belangrijke leuke, sociale ervaringen voor leerlingen veilig te stellen.”

Wilt u meer weten over de aanpak op het Martinuscollege, dan kunt u contact opnemen via: kvanbergeijk@martinuscollege.nl

Ook uw aanpak delen?
De VO-raad wil een handreiking met voorbeelden ontwikkelen over hoe scholen in de praktijk met de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage om kunnen gaan. Heeft u hier ook een goed voorbeeld van dat u wilt delen met andere scholen?  Dan horen wij dit graag via het online formulier