Melanie Brandenburg, schoolleider bij het project Schoolleidersplatform

31 maart 2022

Samen met zes schoolleiders die nauw betrokken zijn geven we steeds meer vorm aan een schoolleidersplatform. We stellen Melanie Brandenburg graag aan je voor, directeur van Vonk (vmbo en mbo) in Alkmaar.

Wie is Melanie? 

Melanie is gericht op teamwork, want schoolleiderschap is volgens haar iets dat je met elkaar doet. Dit brengt het onderwijs verder! Ze ziet in een schoolleidersplatform dan ook een belangrijke meerwaarde voor schoolleiders, én andersom ook meerwaarde van de inzet van schoolleiders bij de totstandkoming hiervan.  

Wat gaat Melanie doen binnen een schoolleidersplatform? 

Melanie zal voornamelijk aan de slag gaan met bestaande overlegstructuren in de regio’s: hoe kunnen thema’s die in de regio’s leven nog beter opgehaald worden en hoe kunnen we ze bespreken in de juiste samenstellingen, zodat die thema’s onderdeel kunnen worden van landelijke ontwikkelingen? Hierin wil Melanie ook graag jouw mening horen! 

Melanie’s doel 

“Ik zou willen dat alle schoolleiders een platform als startpunt gebruiken voor alles dat met de beroepsgroep te maken heeft. Dus zowel op het gebied van de eigen ontwikkeling, scholing, kennisdeling als van versterking van de beroepsgroep en het onderwijs als geheel. Zodat een schoolleidersplatform hét portaal is voor iedereen uit de beroepsgroep van schoolleiders!”