Develstein: ‘De doorstroommonitor levert nuttige informatie op’

18 december 2017

Het DevelsteinCollege in Zwijndrecht houdt zich actief bezig met het vervolg van de schoolloopbaan van de leerlingen. Zo zijn er contacten met de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland, helpt een LOB-cv leerlingen een bewuste studiekeuze te maken en worden studenten gevolgd met de doorstroommonitor.

“Met de Hogeschool Rotterdam en InHolland en collega-scholen voor voortgezet onderwijs in de regio vormen we een netwerk vo-hbo”, zegt Ruud Vlak, conrector van het DevelsteinCollege in Zwijndrecht. “Er is bijvoorbeeld een doorstroommonitor ingericht. Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Economie wordt structureel gemonitord hoe leerlingen presteren in het hbo.” In de doorstroommonitor staan gegevens van oud-leerlingen. Welke cijfers halen ze voor toetsen op het hbo? In hoeveel tijd doorlopen ze de opeenvolgende studiejaren? Hoe groot is het percentage uitval? “De scores vergelijken we met die van andere vo-scholen”, zegt Vlak. “Dat levert nuttige informatie op. Wat er goed gaat moeten we behouden en wat in vergelijking met andere scholen minder goed gaat, moeten we verbeteren. Wij vinden wel dat we aan de bovenrand moeten zitten. Als onze leerlingen beneden het gemiddelde scoren, doen we iets niet goed.”

Hbo-vaardigheden

Leerlingen van Develstein blijken bijvoorbeeld minder goed te scoren op zaken als samenwerking en zelfstandigheid dan op vakinhoudelijke kennis. Vlak: “De decaan is nu bezig in kaart te brengen welke hbo-vaardigheden we leerlingen bijbrengen en wat er ontbreekt. Vervolgens kunnen we aan het hbo vragen om extra aandacht te schenken aan vaardigheden die bij ons minder aan bod komen.”

LOB-cv

Een belangrijk instrument om een betere keuze te maken voor een vervolgopleiding is het LOB-cv. Dit LOB-cv geeft een overzicht van alle stappen die een leerling heeft gezet op het gebied van loopbaanoriëntatie. Op grond hiervan vindt een gesprek plaats tussen de decaan en de leerling over de studiekeuze. Vlak heeft een voorbeeld: “We hebben een junior mentoraat, waarbij bovenbouwleerlingen brugklassers begeleiden. Daarvoor krijgen ze een certificaat. Dat is van belang als ze een maatschappelijk georiënteerde opleiding willen gaan volgen.”

Lesbezoeken

Als het aan Vlak lag, zouden hbo- en vo-leraren op elkaars onderwijsinstellingen lesbezoeken afleggen of zelfs lessen geven aan elkaars leerlingen en studenten. “Dan krijgen de hbo-docenten echt zicht op hun toekomstige studenten en de vo-docenten krijgen een beeld van wat van de leerlingen verwacht wordt in het hbo.” Dat is, met het oog op de verschillende roosters, lastig te organiseren. Wel wonen de collega’s of Vlak zelf de bijeenkomsten bij die de beide hbo’s gezamenlijk vier keer per jaar organiseren voor de scholen voor voortgezet onderwijs. “We sparren in die bijeenkomsten over wat er nodig is op het gebied van Nederlands, wiskunde en economie. Samen met de doorstroommonitor en het LOB-cv zorgen deze contacten ervoor dat we onze leerlingen steeds beter toerusten voor het hbo.”

Meer informatie
Het DevelsteinCollege is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Zwijndrecht. De vestiging Develsingel herbergt circa 1790 leerlingen die gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t (theoretische leerweg) volgen. De vestiging Loket biedt onderdak aan circa 1450 leerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo en leerwegondersteunend onderwijs. Er zijn circa 200 personeelsleden verbonden aan het Develsteincollege.

Ruud Vlak
rvlak@develsteincollege.nl