Develstein: ‘We investeren in contact met de basisscholen’

19 december 2017

Het DevelsteinCollege hecht aan een soepele overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs. Zo spreken teamleiders en mentoren met de leerkrachten van groep 8 over de voortgangsresultaten, worden er gezamenlijk activiteiten georganiseerd en is er aandacht voor een zachte landing in het voortgezet onderwijs.

“We investeren gericht in de toeleverende basisscholen”, zegt Ruud Vlak, conrector van het DevelsteinCollege in Zwijndrecht. “Op bestuursniveau hebben wij contact met het bestuur van alle zeventien protestants-christelijke basisscholen in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Daarnaast is er ook overleg met de twee toeleverende katholieke basisscholen. De leerkrachten van groep 8 van alle basisscholen komen bij ons op school om met de mentoren van de brugklassen te praten over de voortgang van hun oud-leerlingen. Dat doen we al sinds de negentiger jaren.” Ook worden jaarlijks de rapportcijfers en de doorstroomcijfers met de basisscholen gedeeld.

Aansluiting

Docenten en leerkrachten van het po wisselen informatie uit over Engels, rekenen en taalbeleid om het verwachte niveau scherp te krijgen. Vlak: “Leerkrachten van de basisscholen praten bijvoorbeeld met wiskundedocenten over het reken-wiskundeonderwijs. Hierbij gaat het vooral over onderdelen waar leerlingen in de brugklas tegenaan lopen.” De aansluiting bij Engels is bijvoorbeeld lastig, omdat basisscholen in verschillende leerjaren starten met Engelse les.

Dag van de Franse/Duitse/Engelse taal

Om leerlingen vertrouwd te maken met de vakken van het voortgezet onderwijs, vinden er lessen Frans, Engels en Duits plaats op de Dagen van respectievelijk de Franse, Duitse en Engelse taal. Leerlingen van het DevelsteinCollege geven dan les op de basisscholen. “Een docent Frans is daarmee begonnen”, vertelt Vlak. “Deze activiteit willen we borgen door meer sectieleden er verantwoordelijk voor te maken. Natuurlijk faciliteren we dit soort activiteiten.”

Pre-gymnasium

Een andere activiteit van het DevelsteinCollege is de organisatie van een pre-gymnasium. Leerlingen uit groep 8 met een vwo-advies, soms ook uit groep 7, volgen drie keer per jaar gedurende een periode van vijf weken, een middag een cursus op het DevelsteinCollege. De cursus gaat over onderwerpen als het sterrenstelsel of klassieke cultuur. Vlak: “Daar is veel belangstelling voor. Er kwamen uiteindelijk drie groepen van twintig leerlingen. Dat leverde niet veel meer gymnasiasten op, maar wel meer instroom in het vwo. Sommige leerlingen hebben hierdoor bijvoorbeeld bewust gekozen voor vwo zonder klassieke taal en cultuur.”

Juniorcollege

Ouders zijn enthousiast over de aandacht die jonge leerlingen krijgen. Vlak: “Brugklassers en leerlingen van het tweede leerjaar maken gebruik van een eigen ingang, fietsenstalling, aula enzovoort. Zo maken we het voor de jonge leerlinge kleinschalig. De mediatheek en het muzieklokaal zijn voor alle leerlingen, ze worden niet geïsoleerd. Maar zo kunnen ze wel wennen.”

Beweegplan

Komende tijd wil Develstein, als sport-actieve school, investeren in een soepele overgang tussen po en vo op het gebied van sport en bewegen. “Ook de basisscholen, trouwens de hele maatschappij, hebben bewegen hoog in het vaandel staan. We bekijken nu of we een ‘beweegplan’ kunnen maken, samen met het po.”

Investeren in contacten

De contacten met het po zijn belangrijk voor het succes van de leerlingen in de brugklas en daarna. Doordat Develstein hierin investeert, kan de school goed aansluiten op het niveau waarmee leerlingen instromen. Daarnaast kan Develstein de basisschool voorzien van adviezen op het gebied van het verwachte niveau.

Tips

•    Neem de tijd voor het leggen en onderhouden van contacten met het basisonderwijs.
•    Op elke school zijn er mensen die makkelijk contact leggen en dat weten te bestendigen. Maak gebruik van de mensen.

Meer informatie
Het DevelsteinCollege is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Zwijndrecht. De vestiging Develsingel herbergt circa 1450 leerlingen die gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t (theoretische leerweg) volgen. De vestiging Loket biedt onderdak aan circa 340 leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo en leerwegondersteunend onderwijs. Er zijn circa 200 personeelsleden verbonden aan het DevelsteinCollege.

Ruud Vlak
rvlak@develsteincollege.nl