Develstein: 'Optimale kansen bieden'

18 december 2017

Het DevelsteinCollege in Zwijndrecht vindt het belangrijk dat leerlingen optimale kansen krijgen om succesvol de school te doorlopen. Dat betekent dat bij de overgang naar het volgende leerjaar niet alleen de cijfers belangrijk zijn.

“Leerlingen met een dubbel advies zitten bij ons in zogenoemde dakpanklassen, bijvoorbeeld vmbo-t-havo. Daar geven we les op vmbo-t-niveau, en leerlingen die meer aankunnen, stromen het jaar daarna door naar de havo”, vertelt Ruud Vlak, conrector van het DevelsteinCollege. “In de docentenvergadering halverwege het eerste schooljaar signaleren we deze leerlingen en zorgen we eventueel voor aangepaste lesstof. We zien dat deze leerlingen goed blijven presteren, ook na de tweede klas.” Leerlingen met eenduidig advies vanuit de basisschool worden geplaatst in een homogene vmbo-t, vwo- of gymnasiumklas. “Maar leerlingen met een eenduidig havo-advies komen in een havo-vwo-klas. Dat geeft de meeste kans op succes.”

Bewustwording

Wat helpt bij een soepele doorstroom, is de toenemende bewustwording bij collega’s. Vlak: “Bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 moet je niet alleen kijken naar de cijfers, maar ook naar het basisschooladvies. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de leerling dat advies waarmaakt. Als je daarvan uitgaat, is er minder discussie in de overgangsvergaderingen. Soms wijten docenten het aan de inzet van de leerling als een niveau niet wordt gehaald. Maar wij zeggen nu: kijk naar je toets, naar je uitleg. Heb je ervoor gezorgd dat je goed aansluit?”

Resultaten

Met deze aanpak maakt de school ook stappen in opbrengstgericht werken. “De resultaten van de afgelopen periode zijn een vast agendapunt”, zegt Vlak. “Hoe komt het dat de resultaten in deze klas tegenvallen? Waar komen de verschillen met de parallelklas vandaan? We bespreken dit vier keer per jaar.” Docenten hebben er soms moeite mee dat zij worden aangesproken op de cijfers die hun leerlingen halen. “Cijfers zijn een middel om te sturen”, zegt Vlak. “Maar het gaat niet louter om het resultaat. Het gaat erom dat collega’s nadenken over het proces. En dat gebeurt steeds meer.”

Overgaan naar 5 havo

Soms worden leerlingen die niet aan de overgangsnorm voldoen, toch bevorderd. Een gemotiveerde leerling kan dan de school zonder vertraging doorlopen. Het lukt niet altijd, maar vaak wel. “In 2013-2014 hebben we bijvoorbeeld negen leerlingen laten overgaan van 4 havo naar 5 havo, terwijl dat op grond van de cijfers net niet kon. Maar het resultaat was wel dat er vijf zijn geslaagd”, zegt Vlak. “Het jaar daarop zijn er tien meegegaan, waarvan er zeven zijn geslaagd en het jaar daarna waren het er elf, waarvan er acht zijn geslaagd. Dat scheelt die leerling een jaar en het bespaart de maatschappij geld. Je slagingspercentage is daardoor lager dan het zou kunnen zijn, maar je hebt wel meer geslaagde leerlingen.” De ‘risicoleerlingen’ worden wel extra in de gaten gehouden. “Dat doet de teamleider”, zegt Vlak. “Ze maken huiswerk onder begeleiding en mogen niet in de aula zitten in tussenuren en dergelijke. Als de cijfers goed zijn, laat hij ze los, zo niet, dan begeleidt hij ze de hele periode.”

Meer informatie
Het DevelsteinCollege is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Zwijndrecht. De vestiging Develsingel herbergt circa 1450 leerlingen die gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t (theoretische leerweg) volgen. De vestiging Loket biedt onderdak aan circa 340 leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het leerwegondersteunend onderwijs. Er zijn circa 200 personeelsleden verbonden aan het DevelsteinCollege.

Ruud Vlak
rvlak@develsteincollege.nl