Lenteschool Den Bosch: leerlingen van vier scholen werken aan hun vakken én studievaardigheden

25 april 2017

Het Sint Janslyceum, ds. Pierson College, Rodenborch-College en Jeroen Bosch College organiseren voor het derde jaar gezamenlijk een lenteschool. Dit jaar doen er 143 leerlingen mee. Sectordirecteur Frank Meertens (Sint Janslyceum) is enthousiast: “Dit is maatwerk bieden aan je leerlingen. Zij grijpen deze kans aan en gaan heel serieus aan het werk tijdens de vakantie.”

De lenteschool in Den Bosch vindt plaats op het Sint Janslyceum en wordt georganiseerd in samenwerking met huiswerk- en begeleidingsinstituut Lyceo.

Harde werkers

Alle leerlingen die meedoen aan de lenteschool stonden volgens het tweede rapport op zittenblijven. Ze werken 4 dagen van half 10 tot 4 uur geconcentreerd aan de vakken waar ze moeite mee hebben. Mede dankzij de informatieavonden voor ouders en leerlingen weten de harde werkers waar ze aan toe zijn. Ze gaan individueel aan de slag in kleine groepen onder begeleiding van een vakinhoudelijk expert en een coach. En de lenteschool in Den Bosch biedt nog meer dan dat: de leerlingen maken op de eerste dag een studievaardighedentest waarmee gemeten wordt of zij nog extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van herhalen, structureren of reflecteren. Gebaseerd op deze behoefte volgen de leerlingen tijdens de lenteschool ook workshops over studievaardigheden. Daarnaast worden er door Lyceo workshops aangeboden over plannen, samenvatten (alfa), formules (bèta) en studiekeuze.

Muisstil

En het werkt: in de lange, hoge gangen van het Sint Janslyceum kun je een speld horen vallen. Alle lokalen op de tweede verdieping zijn bezet, de deuren zijn dicht en door de ramen is op de smartboards de planning van de dag te zien. De leerlingen zitten in U-vorm in het lokaal, ze werken in stilte of zijn in fluisterend overleg met de buurman of de lenteschooldocent. Nog twee dagen, dan begint ook voor hen de meivakantie.

Meer informatie
Frank Meertens
f.meertens@sjl.nl

Wilt u meer weten over het organiseren van een lente- of zomerschool, kijk dan onze themapagina's over het voorkomen van zittenblijven of ga naar de website zomerscholenvo.nl.