Project Baanbrekers gestart: extra steun voor schoolbesturen bij het creëren van banen die er toe doen

10 juli 2019

“We hebben in Nederland 2,1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. We kennen allemaal wel iemand die tot die doelgroep behoort. Die kunnen we niet langs de kant laten staan.” Aldus staatssecretaris van Ark, die tijdens de startbijeenkomst van het project Baanbrekers vertelde wat haar motivatie is om zich sterk te maken voor de banenafspraak. Met het project Baanbrekers bieden de VO-raad en PO-Raad scholen extra ondersteuning om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het onderwijs te helpen.

banner werk maken van inclusief werkgeverschap

Beide sectororganisaties gaven op 8 juli jl. samen met de ministeries van OCW en SZW het startschot voor het project Baanbrekers. Dat gebeurde op de Melanchthon Business School in Bleijswijk. Het bestuur waaronder het Melanchthon valt, was één van de eersten die zich heeft aangemeld voor het project. Henk Post, bestuursvoorzitter CVO: “De banenafspraak staat op onze agenda. We willen kinderen écht de kans geven op een duurzame toekomst.”

Ook Tijs van der Wielen, lid van de raad van het po-bestuur Auris, wil graag aan de slag. Van der Wielen: “De scholen zijn in de waan van de dag met allerlei dingen bezig. Die hebben hulp nodig om duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.” Die ondersteuning geeft het schoolbestuur, maar vanuit het project Baanbrekers krijgt het schoolbestuur weer extra hulp om de oplossingen voor praktische knelpunten en problemen te vinden.

Ook het UWV, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein (Divosa) en een vertegenwoordiger van het WerkgeverServicepunt uit de regio Zuid-Holland lieten weten vanuit hun regionale rol klaar te staan voor scholen bij het realiseren van duurzame banen. Peter Vos, projectleider van Baanbrekers, vult aan: “De grootste truc om duurzaam werk te creëren en te behouden is om het écht werk te laten zijn. Geen klusjes verzinnen; een echte baan, die er toe doet”.

Minder bureaucratie

Alle aanwezigen waren het er over eens dat de veranderingen in de wetgeving waar de staatssecretaris mee bezig is, essentieel zijn voor het slagen van de banenafspraak. Minister Slob complimenteerde van Ark met haar inzet voor de banenafspraak. Door aanpassing van de wetgeving zullen scholen volgens de minister minder last hebben van bureaucratie en gedoe en wordt het voor scholen die echt willen makkelijker om de banen te realiseren.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: “De goede wil is overal. Met z’n allen riepen we dat we het allemaal heel belangrijk vonden. Ook vanuit de maatschappelijke opdracht van het onderwijs. Maar toch lukte het in de praktijk onvoldoende. Daarom zijn het primair en voortgezet onderwijs samen Baanbrekers begonnen. Mensen moeten beter weten wat de mogelijkheden zijn.” Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad, voegt daaraan toe: “Er gebeurt al heel veel, maar we weten nog niet altijd de juiste bruggen te slaan. We praten heel veel over samenwerken, maar doen het nog lang niet altijd. Vandaag maken we een begin om dat te veranderen. Het project Baanbrekers is begonnen!”