Regionale samenwerking

15 maart 2022

Het onderwijs staat voor diverse grote opgaven, zoals het omgaan met leerlingendaling, het terugdringen van het lerarentekort, het tegengaan van kansenongelijkheid en het realiseren van passend onderwijs en sterk beroepsonderwijs. Bestuurders kennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit soort regionale vraagstukken te helpen oplossen. En alleen via samenwerking kunnen echt stappen hierin worden gezet. Regionale samenwerking – met collega-scholen en -besturen, maar ook met het vervolgonderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden – is dus essentieel. De VO-raad biedt schoolbesturen ondersteuning op dit vlak.

Opbrengst ontwikkelgroepen

In 2021 zijn bestuurders in vier ontwikkelgroepen met elkaar aan de slag gegaan rondom het thema regionale samenwerking. De oogst van deze ontwikkelgroepen is samengebracht in de volgende publicaties:

  • een serie van drie podcasts, waar in elke aflevering een betrokken schoolbestuurder, een expert en twee gespreksleiders met elkaar reflecteren rondom een specifiek vraagstuk
  • tien belangrijke reminders, op basis van de gesprekken in de ontwikkelgroepen. Tien handvatten bij het aangaan en onderhouden van diverse vormen van samenwerkingen en het aangaan van de gesprekken hierover. De reminders worden ondersteund door een cartoon en vergezeld van drie vragen die prikkelen tot nadenken. 

Tien reminders voor regionale samenwerking

Illustratie start bij jezelf1. Start bij jezelf

  

illustratie blijf balanceren2. Blijf balanceren

  

3. Dubbele loyaliteit is realiteit

illustratie regionale samenwerking4. Ga verder dan jubeltaal

  

illustratie iedereen kan iets bijdragen5. Iedereen kan iets brengen

  

illustratie organiseer je vierkant6. Organiseer het vierkant

 

illustratie goed proces7.Een goed proces biedt houvast

  

illustratie bouw de juiste gesprekstafel8. Bouw de juiste gesprekstafel

  

illustratie blijf onbevangen9. Blijf onbevangen

 

illustratie wees druk met rust10.Wees druk met rust

  

 

Handreikingen en tools

  • In het katern 'Regionale samenwerking voor bestuurders vo' vindt u handvatten, kennis en praktijkvoorbeelden rond het realiseren van goede regionale samenwerking. Hoe werk je samen? Hoe combineer je verschillende belangen? Welke rol heb je als bestuurder?
  • Het 'Reflectie-instrument bij samenwerking organisaties' helpt schoolbesturen en scholen om samen met partners te reflecteren op de samenwerking en afspraken te maken over vervolgstappen. Ook scholen die aan het begin staan van een nieuwe samenwerking kunnen het reflectie-instrument gebruiken.
  • Doetina van Kelle - schoolbestuurder en voormalig ledenadviseur krimp & regionale samenwerking - heeft daarnaast op persoonlijke titel onderzoek gedaan naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het vo. Wat werkt belemmerend en wat juist bevorderend? Het onderzoek doet aanbevelingen om de samenwerking te ondersteunen en bevorderen.
  • Eind 2019 publiceerden de PO-Raad, VO-raad, ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS-ABB tenslotte een gezamenlijke notitie om regionale samenwerking te stimuleren en ondersteunen.