Tips voor bevorderen gebruik van zelftests op school

30 mei 2021

Op de site Zelftesteninhetonderwijs.nl staan diverse praktische tips om het gebruik van corona-zelftests op school te bevorderen, gebaseerd op de ervaringen van de scholen die deelnamen aan de pilot met sneltesten. De VO-raad heeft de belangrijkste tips voor schoolbestuurders en schoolleiders op een rij gezet.

Het twee keer per week zelftesten op corona is een belangrijk middel om besmettingen op school snel te signaleren en de kop in te drukken. De mate van deelname hieraan onder leerlingen en docenten bepaalt in belangrijke mate het effect. Zelftesten twee keer per week zal naar verwachting een stijging in infecties onder docenten voorkomen wanneer ten minste 50% deelname bereikt kan worden, zo komt naar voren in onderzoek.

Campagnemateriaal Daarom test ik

Om het belang van het gebruik van zelftesten bij leerlingen onder de aandacht te brengen, start vanaf 1 juni de online campagne #Daarom test ik.

posters campagne -Daarom test ik-


Praktisch tips om deelname aan het zelftesten op school te bevorderen

Printversie
Er is ook een printversie beschikbaar van dit overzicht met tips, inclusief QR-codes. 


1. Neem zelf een zelftest af – om te ervaren hoe (snel en makkelijk) het is

Om goed beleid en goede communicatie te kunnen voeren rond het (bevorderen van) zelftesten, is het goed te weten: waar hebben we het over? Een zelftest is echt iets anders dan een PCR-test bij de GGD. De test is eenvoudig af te nemen en nauwelijks belastend. Het afnemen kost maar drie minuten. Daarna zet je de timer op vijftien minuten en ga je even iets anders doen: #zelftesteniseasy.  

Zie ook de onderstaande instructievideo:                                         

 

2. Gebruik voor uitleg aan leerlingen het lespakket van het Nederlands Instituut voor Biologie (NiBi)

In de lesmodule ‘Leren over zelftesten’ van het NiBi leren leerlingen over de achtergrond van het coronavirus, de besmettelijkheid door de tijd heen en de meerwaarde van zelftesten. De lessen zijn afgestemd op vier niveaus: onder- en bovenbouw van vmbo en onder- en bovenbouw havo/vwo. Ze kunnen worden ingezet in de biologieles of mentorles. Het lesmateriaal bestaat onder meer uit animaties en digitale quizzen. Ook is een docentenhandleiding beschikbaar. 

In het Jeugdjournaal van 22 april jl. was te zien hoe leerlingen op het Stedelijk Lyceum Innova in Enschede bij biologie een ‘Sneltest-les’ krijgen. 
 

3. Informeer ouders via een brief over het hoe en waarom van zelftesten op school

Het goed informeren van ouders over het hoe en waarom van zelftesten op school, kan de deelname aan het zelftesten onder leerlingen bevorderen. Ook kunnen scholen via deze brief toestemming van ouders regelen om hun kind een zelftest aan te bieden. Op de website zelftesteninhetonderwijs.nl zijn voorbeeldbrieven beschikbaar voor scholen (scrol naar beneden). Binnenkort volgen ook (geactualiseerde) brieven in het Engels, Arabisch en Turks. 

Volgende week komt vanuit OCW ook een geactualiseerde video beschikbaar die scholen kunnen inzetten in de communicatie met ouders. 
 

4. Bel ouders (na) en registreer de toestemming 

In de pilots met de sneltesten werd de testbereidheid behoorlijk vergroot door het nabellen van ouders en door het registeren van de gegeven toestemming. We adviseren hiervoor een digitaal systeem in te zetten zoals Somtoday of Magister.  
 

5. Doorloop de module rond het begeleiden van een zelftest

Het op een goede manier uitvoering geven aan het zelftesten op school kan de testbereidheid verder stimuleren. In de online module van de NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) komen onder meer de volgende zaken aan bod: Hoe begeleid je de afname van de zelftest? Hoe interpreteer je de uitslag en bepaal je het vervolg? Hoe zorg je voor hygiëne en veiligheid? En hoe sluit je aan bij de leerling? De module is kosteloos te volgen en duurt maximaal een uur. 

 

6. Awareness: deel iedere ochtend de coronameldingen met het personeel en de leerlingen

Dit draagt bij aan het bewustzijn over waarom het twee keer per week zelftesten nodig en zo belangrijk is; zodat de besmettingen afnemen, de veiligheid van docenten, ouders en leerlingen wordt vergroot en iedereen elkaar weer kan ontmoeten op school en samen kan leren.