‘Zorg in ieder geval dat die zelftest thuis aankomt en dat erover gepraat wordt’

08 juni 2021

Op het Broeckland College (Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO) waren coronatesten door de deelname aan pilots al een beetje ingeburgerd. Algemeen directeur Guido van Hoek vertelt hoe zijn school de leerlingen aanzet tot het gebruik van preventieve zelftesten.

“Het fenomeen testen is hier al vanaf eind vorig jaar bekend”, vertelt Guido van Hoek. “Kinderen weten al dat onderwijs en testen met elkaar te maken hebben. Ik denk dat dat wel helpt om ze ook aan het preventief testen te krijgen.”

Basis voor testbereidheid

“Vorig najaar deden we mee aan een onderzoek van UMC Utrecht, met vrijwillig testen rondom een besmetting. Vanaf januari is dat breder getrokken naar een pilot met sneltesten in het onderwijs. Uiteindelijk is dat bij ons nooit ingezet omdat we geen risicovolle besmetting hebben gehad. Maar de berichtgeving aan de ouders en de voorlichting aan kinderen hebben we toen al gedaan. Dat heeft wel een basis gelegd voor de testbereidheid. Al weet ik niet hoe groot die testbereidheid in werkelijkheid is. We gaan dat ook niet onderzoeken, omdat ik niet denk dat dat betrouwbare data oplevert. Maar ik denk wel dat het uitmaakt dat we al vaker brieven hebben gestuurd over testen, met de boodschap dat het van belang is voor ieders veiligheid. Het is hier wel een beetje normaal om het over testen te hebben.”

Pakketje met brief

“Afgelopen week ging het dus over het dringende advies om tweemaal per week zelf te testen. Nu de eindexamens geweest zijn gaat het bij ons nog alleen om de klassen 1, 2 en 3, dus kinderen tot ongeveer 15 jaar. Als je tegen hen zegt ‘Het is belangrijk, wij raden het zeer aan’, dan leg je de verantwoordelijkheid bij de kinderen. Dat vond ik niet juist. Ik vond het belangrijk om ook de ouders mee te nemen in het advies.

Daarom hebben we vorige week en vandaag (7 juni) in een paar restklassen pakketjes uitgedeeld met daarin twee testen en een brief op naam, gericht aan de ouders. In die brief vragen we de ouders om thuis het belang van de afname van die zelftesten te bespreken. Zo proberen we vrijblijvendheid te voorkomen. Want als je het in de eerste slag al volledig vrijwillig laat om het er überhaupt over te hebben, ben je eigenlijk al de helft van de kinderen kwijt. Op die leeftijd mag je gewoon de keuze leggen bij de kinderen in gesprek met hun ouders. Dat leggen we in die brief ook duidelijk uit. Plus natuurlijk alle bekende argumenten.”

Filmpje

Behalve het ‘praatpakketje’ voor thuis zet de school ook promotiemiddelen in. Guido van Hoek: “De posters van de overheid die je kunt downloaden van zelftesteninhetonderwijs.nl hangen hier al. En dit weekend is een collega die dat leuk vindt bezig geweest met het maken van een filmpje voor ons eigen Youtubekanaal. Dat heb ik nog niet gezien, maar voor de kinderen werkt dat zeker goed.”

Niet in de prullenbak

Hoe zijn de reacties tot nu toe? “Medewerkers vinden het prettig dat het met belang gepresenteerd wordt aan kinderen, dat hoor ik terug. Voor hen blijft toch de onzekerheid of we die 50 procent deelname halen. Van ouders heb ik nog weinig gehoord. Eén makkelijk te beantwoorden vraag was er: ‘Kan het niet op school?’ En de kinderen reageerden heel gewoon. Ik ben zelf met een grote doos pakketjes langs de klassen gegaan, waarop sommigen ‘ieeeuw’ zeggen, en anderen gewoon ‘o, u komt ze uitdelen’. Daarna normale vragen als: hoe vaak in de week, mag je naar school als je het niet doet, hoe diep moet het dan, op welke dagen moet het, is het verplicht? We hebben uitgelegd dat het voor de veiligheid van de medewerkers is, maar ook voor die van henzelf en hun familie. En: hoe meer mensen meedoen, hoe veiliger het wordt. Dan kun je ook met een geruster hart dingen doen die je privé belangrijk vindt. Voor zulke argumenten zijn de kinderen gevoelig. En misschien klinkt het wat negatief, maar voor mij was ook een graadmeter: hoeveel testen vinden we in de prullenbakken? Geen enkele, dus daar was ik wel blij mee.”

Tips voor bevorderen gebruik van zelftests op school
Op de site Zelftesteninhetonderwijs.nl staan nog meer praktische tips om het gebruik van corona-zelftests op school te bevorderen, gebaseerd op de ervaringen van de scholen die deelnamen aan de pilot met sneltesten. De VO-raad heeft de belangrijkste tips voor schoolbestuurders en schoolleiders op een rij gezet.

Lees ook het voorbeeld 'Campagne op school voor zelftesten: ‘2 centimeter je neus in, dat is niet veel verder dan een vingerkootje’. Binnenkort volgt nog een praktijkvoorbeeld.