Toolbox Burgerschap vo - Activiteiten

27 augustus 2020

Lesmaterialen en projecten worden vormgegeven door een inspirerend aanbod te ontwikkelen of af te nemen bij externe aanbieders. Om tot passende activiteiten te komen is het goed om na te denken over de volgende vragen: Hoe geven we burgerschap vorm in lessen, vakoverstijgende projecten en activiteiten? Vormen de activiteiten bij elkaar een samenhangend programma? Zijn er middelen en is er ontwikkeltijd voor het opzetten van burgerschapsonderwijs?