Toolbox Burgerschap vo - Draagvlak leiderschap

27 augustus 2020

De rol van de schoolleiding is bepalend in hoe burgerschapsonderwijs in de school vorm krijgt. Is de schoolleiding betrokken en heeft deze een duidelijke visie en boodschap? Zorgt de schoolleiding voor tijd en middelen?