Toolbox Burgerschap vo - Evaluatie

27 augustus 2020

Om te weten of uw school het goede doet, en dit goed doet, is regelmatig evaluatie nodig. Door de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen is het onderwijs bij te sturen en af te stemmen op de actuele leerbehoefte. Ook komen knelpunten en randvoorwaarden aan het licht, waar de school maatregelen voor kan nemen. Zo kan de school verantwoording afleggen voor de aanpak. Vragen die daarbij te stellen zijn: Hoe, wanneer en door wie worden de resultaten geevalueerd en geborgd? Wat gaat goed en wat vraagt om aandacht? Schoolbreed, per klas en per docent. Wat gaan we eraan doen; bijstellen van de aanpak, aanscherpen van de doelen of is er iets anders nodig?