Toolbox Burgerschap vo - Omgeving en ouders

27 augustus 2020

Burgerschapsvorming heeft een grotere kans van slagen als de leerlingen van je school ervaren dat hun kennis, houding en vaardigheden niet alleen gelden en gedragen worden binnen de school, maar ook onderschreven worden door hun ouders, hun sportvereniging hun eigen buurt en de gemeenschap. Samenwerking met ouders en partners buiten de school is de investering dus waard!