Toolbox Burgerschap vo - Rollen en taken

27 augustus 2020

Burgerschapsonderwijs wordt gedragen door het hele team. Alle onderwijsmedewerkers hebben een taak in het bijbrengen van sociale en maatschappelijke competenties bij leerlingen. Daarnaast heeft een aantal docenten een specifieke taak in het bijbrengen van burgerschapskennis en vaardigheden. U kunt daarbij de volgende vraag stellen: Is het voor iedereen duidelijk hoe de taken en rollen zijn belegd?