Toolbox Burgerschap vo - School als oefenplaats

27 augustus 2020

De hele school is een oefenplaats voor het omgaan met basiswaarden van de democratie. Werk aan een open klimaat om veilig te oefenen met burgerschap. Vragen die u daarbij kunt stellen zijn: Hoe gaan we met elkaar om binnen de school zodat leerlingen actief oefenen met basiswaarden en burgerschapscompetenties? Hoe zorgen we voor een veilige oefenomgeving? Wat zijn de regels en afspraken binnen de school? Hoe zorgen we dat docenten onze waarden, normen, regels en afspraken voorleven?