Videoreeks burgerschapsonderwijs: invulling geven aan nieuwe wettelijke eisen

29 november 2021

Om je te helpen bij de invoering van burgerschapsonderwijs op jouw school, hebben we een serie van zes korte video's gemaakt, in samenwerking met de PO-Raad, Burgerschap op de basisschool en de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs.

In een paar minuten praten we je bij over de grote lijnen van zes verschillende thema's. Bij elk thema hoort een Q&A. Daarin beantwoorden Irene de Kort van de VO-raad, Anne Bert Dijkstra van de Inspectie van het Onderwijs en Fleur Nollet van Stichting School en Veiligheid vragen van onderwijsprofessionals die zijn gesteld tijdens het Webinar Burgerschapsonderwijs, invulling geven aan nieuwe wettelijke eisen (november 2021). 

Doelgericht en samenhangend werken 

Bevordering van basisvaardigheden en sociale en maatschappelijke competenties

Bevordering van burgerschap door het schoolklimaat


IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs 

Zelfevaluatie: wat doet de school al en wat is nog nodig?

Resultaten in kaart brengen, hoe doe je dat? 

Q&A Burgerschapswet 

Bekijk ook de Q&A Wet verduidelijking Burgerschap in het funderend onderwijs. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het project Burgerschap in het vo burgerschap@vo-raad.nl