Vliegende start maken met zelftesten op school

07 april 2021

Vanaf half april krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs zelftesten opgestuurd. Leerlingen en docenten kunnen -als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon maar nog zonder verkoudheidsklachten zijn-(asymptomatisch dus) zelf testen of ze het coronavirus dragen. De scholen die onderdeel waren van de pilot sneltesten hebben ervaring met de organisatie van testen op school. Het Cals College in Nieuwegein, het Oosterlicht College in Nieuwegein en Vianen en het Farel College in Ridderkerk waren pilotschool en vertellen hun ervaringen.

Pepijn Wassenaar is de coronacoördinator op het Cals College: “De eerste stap in de voorbereiding was het regelen van de toestemmingen voor het afnemen van de testen. Via ons leerlingadministratiesysteem hebben we dit geregeld. Via een link konden leerlingen (of hun ouders) hun toestemming geven wat dan geregistreerd werd door het systeem. De meesten hebben hier vlot toestemming voor gegeven.“ Ook het Oosterlicht College regelde zo de toestemmingen.

Vrijwillige deelname aan testen

Kinderen of ouders die geen toestemming geven staan daarin vrij. Petra Lems van het Oosterlicht College: “vanwege de volledige vrijwilligheid kunnen wij daar niets aan doen. Ouders van leerlingen tot 16 jaar worden voor een procedure wanneer er nog geen vinkje is gezet alsnog gebeld om ze zo toch te kunnen laten testen als ze dat willen.” Ook bij het Farel College krijgen leerlingen zonder toestemming een uitnodiging voor een test zegt rector Robert Pinter: "niet dat ouders van gedachten veranderen, maar een enkele keer komen ouders mee bij een test om kleine administratieve dingen te regelen."

Instemmingsrecht MR

Behalve de toestemming van ouders en leerlingen is het ook belangrijk om de medezeggenschapsraad (MR) mee te nemen. Zij hebben instemmingsrecht en hier moet in de voorbereidingen ook rekening mee worden gehouden. Bijna alle pilotscholen kregen instemming van de MR. Robert Pinter kon vanuit zijn recente werkervaring putten in de regio Tilburg over de gevolgen van corona op school. "De MR was coöperatief, maar je moet als bestuurder ook vanzelfsprekend een goed verhaal hebben."

De sneltesten werden op de pilotscholen door een extern bedrijf gedaan. De scholen verwelkomen de zelftesten media april omdat dit veel administratief werk scheelt. Lems: “Wij hopen wel met het zelftesten van een heleboel administratieve zaken af te zijn. Ook het feit dat je niet afhankelijk meer bent van een externe partij, maar alles intern kunt regelen, zal een hoop schelen in positieve zin.”

Aandacht vereist voor vasthouden testbereidheid

Als de zelftesten binnenkort binnen zijn,  moet er binnen een school wel een of enkele toezichthouder(s) aangesteld en geïnstrueerd worden om regie te houden op de respons. Op het Farel College zien ze dat de testbereidheid als een punt van zorg. Het proces is prima, maar de betrouwbaarheid is wel afhankelijk van de testbereidheid van de leerlingen en medewerkers. Pinter: "We zien bij leerlingen dat bij de eerste keer nog wel trouw de eerste en tweede test wordt gedaan. Maar als er een nieuwe testronde moet plaatsvinden, daalt de respons. We hebben daarvoor nog niet een oplossing gevonden. Er sluipt een zekere gelatenheid in. Zeker bij examenklassen zien we dat leerlingen minder voorzichtig zijn bij milde klachten of twijfel over recent contact met een persoon die besmet is." Lems beaamt dat het lastig is: “ook het zelftesten zal niet waterdicht zijn, je blijft afhankelijk van de medewerking van anderen."