Deze bijeenkomst zit helaas vol. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Over de bijeenkomst

Laat u tijdens deze bijeenkomst inspireren door goede voorbeelden van en gesprekken met andere scholen: hoe geven zij vorm aan de organisatie van hun schoolexamens, welke visie zit hierachter, en hoe organiseren zij de positionering van de examencommissie? De bijeenkomst start met een inleiding over visie op toetsing en examinering. Daarna hoort u een aantal voorbeelden uit de praktijk van (groepen) scholen die een dergelijke visie op examinering hebben ontwikkeld en die werken met een examencommissie, en gaat u met andere scholen in gesprek via intervisietafels.

Datum en tijden

Donderdag 21 november, van 13.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur).

Locatie

Antropia, Driebergen
 

Bijeenkomsten VO-raad ter ondersteuning kwaliteitsborging schoolexamens
Bovenstaande inspiratiebijeenkomst maakt deel uit van een serie bijeenkomsten, die de VO-raad organiseert ter ondersteuning van scholen bij de kwaliteitsborging van hun schoolexamens. Deze kwaliteitsborging staat hoog op de agenda van scholen en de VO-raad. Eerder vertaalde de VO-raad de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in negen actielijnen, waar de VO-raad en sector gezamenlijk mee aan de slag zijn gegaan. Doel van de bijeenkomsten is om scholen te ondersteunen op de punten waarbij ze voornamelijk zelf aan zet zijn.

Werkbijeenkomsten ‘Collegiale consultatie examinering’
Naast de inspiratiebijeenkomst die zich richt op de thema’s ‘ontwikkeling van een visie op toetsing en examinering’ en ‘positionering van de examencommissie’, kunt u ook deelnemen aan een drietal werkbijeenkomsten over ‘collegiale consultatie examinering’.