100 miljoen ventilatiesubsidie naar voren gehaald, regeling gepubliceerd

08 september 2021

De regeling waarmee € 100 miljoen ventilatiesubsidie naar voren gehaald wordt, is gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden gedaan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De regeling is feitelijk een verlenging van de eerste regeling.

Aanvragen voor de eerste regeling die niet zijn gehonoreerd omdat het subsidieplafond was bereikt, worden nu alsnog goedgekeurd. Het geld dat overblijft valt in een vervolgregeling, die inhoudelijk gelijk is aan de eerste.

De VO-raad uitte eerder kritiek op de eerste regeling en is ook volledig op de tweede van toepassing. In de eerste plaats is de eigen bijdrage van schoolbesturen en gemeenten van 70% veel te hoog. In de tweede plaats is de regeling te smal gericht op ventilatie en flankerende energiebesparende maatregelen. Vaak is het nodig en wel zo efficiënt om tegelijk andere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om de temperatuur beter te kunnen reguleren of de toegankelijkheid te verbeteren. Dat soort ingrepen valt nu buiten de regeling wat de realisatie van veel plannen een stuk moeilijker maakt.

Wilt u via uw gemeente een aanvraag doen voor de subsidieregeling ventilatie? Laat uw aanvraag dan eerst toetsen door Ruimte-OK. Ruimte-OK gratis feedback om uw plan nog beter te maken. Ruimte-OK organiseert ook een aantal webinars over ventilatie op school.

Behulpzame documenten

De VO-raad heeft een handreiking gemaakt voor het gesprek over de ventilatieregeling tussen gemeenten en scholen. Op de informatiepagina ventilatie is ook de handreiking over goed ventileren te vinden.