“Alleen integrale aanpak verouderde school gebouwen werkt”

07 juli 2022

Veel schoolgebouwen zijn verouderd en alleen met een integrale benadering lukt het om dit probleem aan te pakken. Dat was de centrale boodschap tijdens het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer organiseerde over onderwijshuisvesting.

Door de coronacrisis is het belang van goede ventilatie van scholen hoog op de agenda komen staan. Tijdens het rondetafelgesprek werd hier dan ook nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, onder andere door de voorzitter van de AOb. Hoe belangrijk ook, alleen investeren in ventilatie, of bijvoorbeeld ook verduurzaming, heeft als nadeel dat een gebouw dan slechts deels op orde wordt gebracht. Alleen een integrale aanpak die rekening houdt met alle aspecten die relevant zijn voor een goed gebouw, leidt tot een goed resultaat, zo benadrukte onder meer Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs.

Verouderde voorraad

Een hoog percentage van de scholen is verouderd, om niet te zeggen slecht. Een schoolgebouw in het funderend onderwijs wordt gemiddeld pas na 69 jaar uit de roulatie genomen. Er zijn vele honderden miljoenen nodig om die slechte voorraad aan te pakken. Op de vraag van de Kamer of we dan wel weten welke gebouwen we moeten aanpakken, wees Ingrid de Bonth, vice-voorzitter van de VO-raad, op het +1000-plan dat VO-raad, PO-Raad en VNG hebben gemaakt om snel meters te maken bij deze aanpak en niet te wachten tot een zoveelste inventarisatie zou plaatsvinden. Gemeenten en schoolbesturen weten echt wel welke gebouwen met de meeste prioriteit moeten worden aangepakt.

Thema’s die ook nadrukkelijk aanbod kwamen waren de snel stijgende bouwprijzen en de onheldere taakverdeling die er nu is tussen rijk, gemeenten en schoolbesturen. Bij de taakverdeling wezen diverse sprekers op de aanbeveling uit het IBO Onderwijshuisvesting: pak eerst de verouderde voorraad aan en buig je dan pas over de verantwoordelijkheidsverdeling.