Minister laat schaduwonderwijs verder onderzoeken

18 oktober 2018

Minister Slob laat verder onderzoek doen naar schaduwonderwijs in het funderend onderwijs. Dat zegde de minister toe op 17 oktober 2018 tijdens een AO over schaduwonderwijs en particulier onderwijs.

De Kamercommissie onderwijs sprak met de minister onder andere over de effecten van schaduwonderwijs op kansenongelijkheid en het eerdere onderzoek ‘Licht op schaduwonderwijs’. Dit onderzoek schetste een eerste beeld van de aard en omvang van het Nederlandse schaduwonderwijs, maar de kamer vraagt om aanvullend onderzoek. De minister heeft toegezegd het vervolgonderzoek voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen.  

Vrijwillige ouderbijdrage 

Hoewel geen geagendeerd onderwerp voor dit algemeen overleg, begon de minister ook over de vrijwillige ouderbijdrage. Slob wacht op de afspraken die hij de PO-Raad en de VO-raad gevraagd had te maken over het voorkomen van uitsluiting van leerlingen. Hij kijkt hiervoor ook naar de Algemene Ledenvergaderingen van beide raden in november. 

Minister Slob is ondertussen gestart met de voorbereidingen voor een wetswijziging over de vrijwillige ouderbijdrage. Hij riep scholen op om te voorkomen dat incidenten van uitsluiting plaatsvinden. De VO-raad plaatste eerder een nieuwsbericht over de opdracht om tot afspraken te komen. Ook is er op 7 november een webinar met Paul Rosenmöller over de vrijwillige ouderbijdrage, aanmelding is nog mogelijk.