Besluit Centrale Examens vraagt om extra aandacht voor kansengelijkheid

16 december 2020

De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Dat staat in de brief die minister Slob op 16 december 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.


De minister geeft aan dat hij in het belang van leerlingen heeft besloten het centraal examen in de avo-vakken te laten doorgaan, maar dat hij maatregelen neemt die voor leerlingen tot meer tijd en flexibiliteit leiden.  De minister wil daarmee tegemoetkomen aan de zorgen die er leven over de haalbaarheid van een regulier centraal examen, in een schooljaar waarin door corona sprake is van lesuitval. De minister schrijft dat hij, in het spanningsveld met uiteenlopende opvattingen, gekozen heeft voor behoud van de waarde van het diploma enerzijds en flexibiliteit anderzijds. Dit om leerlingen in de gelegenheid te stellen zich in deze lastige tijd zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.

De VO-raad realiseert zich dat er in zijn achterban uiteenlopend over dit vraagstuk wordt gedacht, maar alles afwegende zijn we voorstander van het in aangepaste vorm doorgaan van het CE. Het is goed dat de minister ons pleidooi voor een extra herkansing heeft overgenomen en dat leerlingen extra tijd krijgen om zich voor te bereiden op hun eindexamen. De VO-raad waarschuwt er wel voor dat deze maatregelen negatief kunnen uitpakken voor de kansengelijkheid in het onderwijs, omdat niet iedere leerling even gemakkelijk toegang heeft tot bijvoorbeeld extra examentrainingen en vormen van bijles. We zijn dan ook teleurgesteld dat de minister geen toezeggingen doet voor financiële middelen om juist die groep examenkandidaten te ondersteunen die dat het hardst nodig heeft.

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: ‘We zien dat de kansengelijkheid in het onderwijs, juist in deze coronatijd, onder druk staat. Het is belangrijk om alle leerlingen - in het zicht van de finish - in gelijke mate in staat te stellen zich voor te bereiden op hun vervolgstap. We zullen ons hiervoor tot het uiterste blijven inspannen.’

Tijdvakken

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1: eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni
Tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen 14 juni t/m 25 juni 2 juli
Tijdvak 3: herkansingen 6 t/m 9 juli 15 juli


De minister schrijft in de brief in overleg te treden met de onderwijspartijen op welke wijze scholen in de regio Noord gecompenseerd kunnen worden voor de extra werkzaamheden voor onderwijspersoneel, die ontstaan door de uitbreiding van het examenrooster en de extra herkansing voor leerlingen.

CSPE in vmbo

De minister had al eerder besloten om het CSPE dit schooljaar te laten vervallen en te vervangen door een schoolexamen.