Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister

19 december 2017

De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak voor het register. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan. Dat schrijven ze in antwoord op de uitnodiging van de drie sectorraden aan de ministers om het register met steun van de sectorraden verder te brengen.

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (beiden van Onderwijs) leggen de verantwoordelijkheid voor het slagen van het register volledig neer bij de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie als de vertegenwoordiging van de beroepsgroep. PO-Raad, VO-raad en MBO Raad sluiten zich daarbij aan. Ze verwachten echter wel dat de bewindslieden vanuit hun verantwoordelijkheid voor het stelsel blijven bewaken dat oplossingen tijdig worden gevonden. De sectorraden wijzen daarbij onder meer op de onduidelijke situatie die nu ontstaat doordat schoolbesturen wél gegevens moeten aanleveren, terwijl nog zoveel onduidelijk is rond het register.

De bewindslieden hebben begin december aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een herstart willen maken met het lerarenregister. De beroepsgroep krijgt de ruimte om zich te organiseren en een kwaliteitskader voor het lerarenregister neer te zetten. PO-Raad, VO-raad en MBO Raad gaan op korte termijn in gesprek met de afvaardiging van de docenten om voor de schoolbesturen meer duidelijkheid te krijgen over de herstart van het lerarenregister. Van de bewindslieden verwachten de sectorraden verder dat zij op korte termijn duidelijk maken hoe zij vorm en inhoud geven aan hun faciliterende rol.

De bewindslieden van OCW hebben vooralsnog aangegeven dat de huidige planning van 1 augustus 2018 voor het openstellen van het register blijft gehandhaafd. Dat geldt daarmee ook voor de wettelijke levering van de gegevens door schoolbesturen. Het ministerie heeft gezorgd voor extra informatie ter ondersteuning van schoolbesturen op www.duo.nl/lerarenregister.

Lees hier het volledige antwoord van de bewindslieden van OCW aan PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Lees hier bericht over de brief van de sectorraden aan de ministers.