Brief OCW aan onderwijssector over opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen

12 augustus 2020

Het ministerie van OCW heeft een brief verstuurd aan de verschillende vertegenwoordigende organisaties in het funderend onderwijs over de start van het nieuwe schooljaar in relatie tot Covid-19. Hierin wordt onder meer de situatie rondom ventilatie in schoolgebouwen nader toegelicht.


Zie daarnaast ook het bijgevoegde Corona-onderwijsbulletin, met daarin meer praktische informatie over verschillende onderwerpen.