Cao-impasse duurt voort: eenzijdig uitbetalen komt dichterbij

19 april 2018

De impasse in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs duurt voort. De onderwijsbonden blijven de herhaalde oproep van de VO-raad om weer aan tafel plaats te nemen van de hand wijzen. Daarmee komt de aangekondigde eenzijdige loonsverhoging in juni steeds dichterbij.

Op 20 februari hebben de onderwijsbonden het overleg over een nieuwe cao afgebroken, omdat zij onvoldoende ruimte zagen om hun eisen van 3,5% loonsverhoging en een individueel afdwingbaar recht van een lessenreductie van 25 naar 20 te realiseren. Sindsdien ligt het overleg stil en is er geen uitzicht op nieuwe afspraken over loon en werkdruk voor de medewerkers in de sector.

Voor de VO-raad duurt deze impasse veel te lang. Onze medewerkers hebben recht op een loonsverhoging en daar zijn ook middelen voor. Vandaar dat wij de bonden hebben opgeroepen terug te keren aan de onderhandelingstafel om voor 1 mei met ons afspraken te maken over een loon en werkdruk. Lukt dat niet, dan gaat de VO-raad over tot de aanbeveling om in juni een structurele loonsverhoging toe te kennen van 2,35%.

Tot nu hebben de bonden de uitnodiging tot overleg afgewezen en ook op een herhaald verzoek van onze zijde zijn ze niet ingegaan. Ze geven aan op dit moment onvoldoende aanknopingspunten te zien om aan de onderhandelingstafel hun eisen te realiseren. Een akkoord op de korte termijn lijkt daarmee niet waarschijnlijk.

Na 1 mei kan de VO-raad definitief vaststellen dat cao-afspraken momenteel niet haalbaar zijn om vervolgens over te gaan tot het scenario van eenzijdig uitbetalen. Zodra dat bekend is, zullen we daarover berichten. Inmiddels is er al contact geweest met de salarisbureaus zodat die op de hoogte zijn en alvast de voorbereidingen voor de uitbetaling in juni kunnen treffen.