Eerste Kamer stemt voor afschaffen lerarenregister

17 november 2021

Nadat de Tweede Kamer eerder dit jaar al in meerderheid instemde met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen, heeft op 16 november 2021 ook een meerderheid van de Eerste Kamer zijn steun uitgesproken voor het initiatiefwetsvoorstel.

De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD stemden voor het initiatiefwetsvoorstel van Bisschop en Kwint. VVD en ChristenUnie stemden tegen het voorstel.

Al begin 2019 kondigden de bewindslieden van OCW aan in de huidige kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register. De ministers kozen er destijds echter ook voor om de wettelijke bepalingen over het register in de Wet Beroep leraar en het lerarenregister niet los te laten. Met het nu aangenomen initiatiefvoorstel van SP en SGP worden de bepalingen over het lerarenregister uit de verschillende onderwijswetten geschrapt.

Het initiatiefwetsvoorstel ligt in lijn met eerdere kritische analyses van het lerarenregister van de sectorraden. Ook tijdens het debat in de Eerste Kamer op 9 november 2021 werden veel kritische kanttekeningen geplaatst bij de wet Beroep leraar en de uitvoering daarvan. Daarbij is onder meer gewezen op het ontbreken van draagvlak onder leraren zelf en ontbreken van aansluiting op de praktijk. Minister Slob gaf in het debat aan dat een nieuw kabinet wat hem betreft alsnog aan de slag zou kunnen met de wet. Hij was dan ook geen voorstander van afschaffing van een verplicht register.